Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  St. Olavs Orden til Walløe

  St. Olavs Orden til Walløe

  Professor Lars Walløe (f. 1938) er utnevnt til kommandør av Den kongelige norske St. Olavs Orden. Walløe er professor i fysiologi ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Han hedres for sin forskning rundt hvordan blodstrømmen hos mennesker og pattedyr blir regulert, utviklingen av sekvensielle metoder i statistikk og utarbeiding av lærebok om argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi, skriver Uniforum. Han har blant annet bidratt til å utvikle metoder og instrumenter for måling av blodstrøm ut av hjertet og i andre blodårer ved hjelp av ultralyd og dopplereffekt.

  – Ordensrådet har i sin vurdering lagt stor vekt på hans tverrfaglige innsats på en rekke områder som har gitt norsk forskning stor anseelse. Vektlagt er også hans betydelige bidrag til både grunnforskning, anvendt forskning og som forskerleder ved Universitetet i Oslo og andre forskningsmiljøer, heter det i pressemeldingen fra Slottet.

  Walløe har ledet den norske delegasjonen til Vitenskapskomiteen (SC) i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen fra 1989, i perioden 1987 – 94 ledet han styringsgruppen for Det norske sjøpattedyrprogrammet, og han har vært vekselvis preses og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi i åtte år. Han organiserte og ledet norsk forskning om miljøeffekter av sur nedbør 1976 – 90, og har publisert en rekke vitenskapelige artikler.

  Det er fem medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi – Gro Harlem Brundtland, Gunnar Nicolaysen, Reidun Sirevåg, Lucy Smith og Arild Underdal – som står bak forslaget om å tildele Lars Walløe St. Olavs Orden.

  Rasmussen utnevnt til ridder

  Rasmussen utnevnt til ridder

  H.M. Kongen har utnevnt professor Knut Rasmussen (f. 1938), overlege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, til ridder 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for hans samfunnsgagnlige innsats.

  Rasmussen var en av hovedmennene bak etableringen av et hjertekirurgisk tilbud i Nord-Norge, opprettelsen av Universitetssykehuset Nord-Norge og medisinstudiet, skriver sukehusets avis Pingvinen.

  Rasmussen har vært leder for Rådet for legeetikk, Fagrådet for høyspesialiserte tjenester og flere politisk oppnevnte utvalg.

  Brobyggerpris til Reichelt

  Brobyggerpris til Reichelt

  Overlege ved Rikshospitalet, Karl-Ludvig Reichelt (f. 1933) er tildelt Brobyggerprisen av Fritt Helsevalg. Utmerkelsen deles ut til personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne.

  Reichelt har gjennom sin mangeårige forskning sett på sammenhengene mellom metabolismeforstyrrelser og fysiske/psykiske vansker av ulike slag. Han har blant annet påvist at proteiner i produkter som korn og melk kan gi alvorlige psykiske lidelser og atferdsproblemer som AD/HD og autisme. Hans forskning er lenge blitt sett på som kontroversiell, men han møter nå stadig større anerkjennelse i det internasjonale forskningsmiljøet.

  Internasjonal pris til Dybing

  Internasjonal pris til Dybing

  Professor Erik Dybing (f. 1943) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har mottatt Eurotox Merit Award. Prisen er foreningen Eurotox’ (Federation of European Toxicologists and Societies of Toxicology) høyeste utmerkelse, og ble delt ut under den årlige kongressen i Krakow i september, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

  Dybing får prisen for lang og fremragende karriere i faget, og for å ha bidratt til å styrke toksikologien i vitenskapelig sammenheng.

  Dybing har fra 2002 vært divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttets Divisjon for miljømedisin, men har vært tilknyttet instituttet siden 1974. Han studerte medisin i Tyskland og tok medisinsk doktorgrad i farmakologi ved Universitetet i Oslo i 1974. Han har vært professor ved Karolinska Institutet i Stockholm og Universitetet i Oslo, og har publisert en rekke vitenskapelige artikler.

  Dybing har vært medlem i og leder av flere nasjonale og internasjonale ekspertgrupper på det miljømedisinske området. I 1993 – 96 var han president i Eurotox, hvor han også er æresmedlem. Han har dessuten vært president i International Union of Toxicology (Iutox) og er æresmedlem i Svensk Förening för Toxikologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media