Fag og organisasjon på dagsordenen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Organisasjonssaken vil fortsatt være hovedsaken i inneværende periode, konkluderte Jannicke Mellin-Olsen da hun oppsummerte det første møtet med spesialforeningenes landsstyrerepresentanter.

  Lars Vasli, Ole Bjørn Tysnes, Alf Andreassen, Anne Grimstvedt Kvalvik (vara), Jannicke Mellin-Olsen, Cecilie Risøe og Gisle…
  Lars Vasli, Ole Bjørn Tysnes, Alf Andreassen, Anne Grimstvedt Kvalvik (vara), Jannicke Mellin-Olsen, Cecilie Risøe og Gisle Roksund er noen av landsstyrerepresentantene fra spesialforeningene. Foto Lise B. Johannessen

  Det var i alt åtte representanter, hvorav en vararepresentant, til stede da landsstyrerepresentantene møttes i slutten av september (1). For at også vararepresentantene skal være orientert om arbeidet blant landsstyrerepresentantene, vil de tre første representantene inviteres til alle møter. – Det at landsstyrerepresentantene møtes jevnlig, vil bidra til å skape et tettere samarbeid mellom spesialforeningene og derved vise faget tydeligere i organisasjonen, sa Mellin-Olsen.

  Møtet viste at det gjenstår svært mye arbeid i forhold til spesialforeningene når det gjelder Legeforeningens fremtidige organisering, og at den mentale prosessen i forhold til ny organisering ikke var kommet like langt hos spesialforeningenes nye representanter som hos yrkesforeningene og fylkesavdelingene.

  Til tross for at høringsuttalelsene i forbindelse med organisasjonssaken og forslaget om obligatorisk medlemskap langs fagaksen har vært entydig positive, er det ikke like opplagt for alle spesialforeningene hvilken nytte de vil ha av et slikt medlemskap.

  Torunn Janbu, Legeforeningens president, deltok under deler av møtet. I diskusjonen kom det frem at det er store variasjoner når det gjelder hva spesialforeningene ønsker av Legeforeningen. Det ble understreket at det er viktig å være konkrete overfor spesialforeningene. Medlemmene må bl.a. få vite hva den endelige kontingenten vil bli og hvilke fordeler et gjennomgående medlemskap vil gi. Det beste argumentet vil være at Legeforeningen virkelig vil satse sterkere på å løfte frem faget og satse sterkere på faglighet.

  Dette arbeidet haster. Det er viktig å få en oversikt over problemkomplekset, og spesialforeningene ønsker derfor å få en henvendelse der de blir spurt om hva de ser som uklarheter, problemer og muligheter med den nye organiseringen for sin forening. Dette bør være klart i løpet av kort tid – helst innen en måned, ble det presisert fra flere. Presidenten lovet å ta tak i dette.

  For å sikre at alle spesialforeningene skal bli oppdatert om det som skjer, vil hver representant inkludert vararepresentantene, få ansvar for noen spesialforeninger hver. – Dette fungerte relativt godt i forrige periode og bør absolutt fortsette, sa Jannicke Mellin-Olsen som ble anmodet om å fortsette som leder av gruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media