Nytt om navn

Artikkel

Internasjonal pris til ung kreftforsker

Trond-Eirik Strand (f. 1979) ved Kreftregisteret har mottatt Young Investigator Travel Award for sin forskning på overlevelse etter kirurgisk behandling ved lungekreft. Prisen ble utdelt ved Verdenskonferansen for lungekreft i Barcelona, Spania, skriver Kreftregisteret.no.

I en studie som omfattet 3 209 pasienter operert i perioden 1993 – 2002, fant Strand at mannlige og eldre pasienter hadde redusert mulighet for å overleve kirurgisk behandling ved lungekreft. Også sykdomsstadium, histologisk bilde og type inngrep virket inn på overlevelsen, ifølge studien.

Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom antall pasienter som ble operert ved et sykehus og langtidsoverlevelse. Strand påpekte også at dagens klassifiseringssystem for stadium av lungekreft ikke er optimalt, noe som fører til at dataene fra studien vil inngå i den neste internasjonale revisjonen.

Young Investigator Travel Award er et stipend på 1 000 euro, gratis deltakelse ved kongressen og ett års medlemskap i International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

Nye lederstillinger ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet

Geir Ketil Røste. Foto Marianne Loraas

Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF har lagt helt om organisasjonsstrukturen, og organiserer fra 1. juli 2005 pasientbehandlingen i klinikker. Fire nye klinikker er opprettet, i tillegg til to de allerede eksisterende Kvinneklinikken og Barneklinikken.

Den nye Nevroklinikken omfatter Nevrokirurgisk avdeling, Nevrologisk avdeling, Spesialsykehuset for epilepsi og Psykosomatisk avdeling. Geir Ketil Røste (f. 1957), som var en av to kandidater til presidentvervet i Legeforeningen i vår, er tilsatt som klinikksjef. Han kommer fra stillingen som overlege ved Nevrokirurgisk avdeling.

Medisinsk klinikk omfatter Medisinsk avdeling, Medisinsk poliklinikk, Hudavdelingen og Revmatologisk avdeling, og ledes av Kristian Bjøro (f. 1956), overlege ved Medisinsk avdeling.

Hjerte-lungeklinikken er også opprettet. Her inngår Thoraxkirurgisk avdeling, Hjertemedisinsk avdeling, Lungemedisinsk avdeling og Hjertesenteret i Oslo. Professor Otto Smiseth (f. 1949) skal lede denne klinikken. Han har hittil vært avdelingssjef ved Hjertemedisinsk avdeling.

Overlege Sigbjørn Smeland (f. 1961) er sjef for Klinikk for onkologi, som omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi, sykepleie og medisinsk fysikk.

Thomas Åbyholm (f. 1945) og Sverre O. Lie (f. 1938) fortsetter som klinikksjefer ved henholdsvis Kvinneklinikken og Barneklinikken.

I tillegg er det etablert felles anestesiavdeling, hvor overlege Einar Sorterup Hysing (f. 1947) er tilsatt som avdelingssjef. Overlege Frode Vartdal (f. 1949) er leder for alle laboratoriene ved Gaustad og Montebello, og det er etablert en ny felles avdeling for bildediagnostikk og intervensjon, under ledelse av Jarl Jacobsen.

Erlend Smeland (f. 1955), tidligere forskningssjef ved Radiumhospitalet, leder et felles forskningsutvalg i samarbeid med Universitetet i Oslo, og Håvard Danielsen er tilsatt som leder av Fagområdet medisinsk informatikk.

Anbefalte artikler