Nye landsstyrerepresentanter

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det var en engasjert forsamling som i slutten av august deltok i valget på spesialforeningenes representanter til landsstyret.

Jannicke Mellin-Olsen

Ca. halvparten av spesialforeningene var til stede under valget. Jannicke Mellin-Olsen som representerte Norsk anestesiologisk forening i forrige landsstyreperiode, orienterte om arbeidet blant representantene. Det har vært få fellesmøter, men de opprettet tidlig en e-postgruppe som til dels har hatt hyppig kontakt. Alle representantene har i tillegg hatt kommunikasjon med fem til seks spesialforeninger hver.

– Kontakten mellom representantene har vært svært viktig i arbeidet med organisasjonssaken, sa Mellin-Olsen. Hun understreket også at det har vært viktig å ha en gruppe som har evnet å trekke sammen og fokusere på hva som først og fremst er viktig for faget. Hun oppfordret de nye landsstyrerepresentantene til å løfte blikket og arbeide sammen. Ellers uttrykte hun glede over at landsstyret har valgt å utvide antallet representanter til tjue fra 2007.

Representerer flertallet av medlemmene

Representanter for fem nye spesialforeninger ble valgt inn i landsstyret, blant annet fikk både Norsk indremedisinsk forening og Norsk kirurgisk forening en representant. De ti delegatene representerer ca. 46 % av alle medlemmene i spesialforeningene mot 43 % i forrige periode. Inkluderer man i tillegg alle de kirurgiske spesialforeningene som er representert ved Norsk kirurgisk forening, er man oppe i mer enn 54 %.

De ti nye landsstyrerepresentantene er: Kjell Salvesen, Norsk gynekologisk forening, Knut E. A. Lundin, Norsk indremedisinsk forening, Aud K. G. Svendsen, Norsk gastroenterologisk forening, Lars Vasli, Norsk kirurgisk forening, Cecilie Risøe, Norsk cardiologisk selskap, Jannicke Mellin-Olsen, Norsk anestesiologisk forening, Bjarte Stubhaug, Norsk psykiatrisk forening, Gisle Roksund, Norsk selskap for allmennmedisin, Ole Bjørn Tysnes, Norsk nevrologisk forening og Alf Andreassen, Norsk forening for lungemedisin.

Lars Vasli

Knut A. Lundin

Knut Lundin, leder i Norsk indremedisinsk forening, er glad for at indremedisinerne nå blir representert i landsstyret.

– Organiseringen av de medisinske og kirurgiske fagene er et av de store spørsmålene når det gjelder det nye landsstyrets sammensetning. Jeg mener bestemt at vi må få en jevn og likeverdig struktur og at vi må organiseres i et skikkelig organisasjonskart, sier han. – Jeg tror dessuten det er svært viktig at sterke foreninger engasjerer seg og er aktive i organisasjonssaken.

Han er ellers opptatt av at valgene til landsstyret må foretas av den del av organisasjonen som man representerer. – Jeg ser det om viktig at de som representerer f.eks. indremedisinerne og kirurgene selv skal velge sine kandidater, sier han.

Lars Vasli, leder for Norsk kirurgisk forening er også svært tilfreds med at foreningen har fått en representant i landsstyret.

– Vi er jo en paraply for alle de kirurgiske fagene og i styret vårt sitter lederne for alle de kirurgiske spesialforeningene. Vi er opptatt av å styrke Legeforeningens faglige profil, og det er viktig for oss å delta på denne arenaen, særlig når vi nå går inn i den viktige organisasjonsendringsfasen. Vi ønsker å være med og påvirke i denne fasen, sier han.

– Et viktig tema for de kirurgiske spesialitetene har vært Loen-vedtaket og forholdet til legemiddel- og utstyrsindustrien. – Vi er opptatt av å kunne møte utstyrsleverandørene på en åpen arena, og er som de fleste vel er kjent med, kritiske til de vedtakene som ble gjort der, sier Vasli.

I tillegg til valgene fikk deltakerne en orientering om endringer i Legeforeningens organisasjon ved generalsekretær Terje Vigen. Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug orienterte om spesialforeningenes nettsider, avdelingsdirektør Jorunn Fryjordet om Legeforeningen som helsepolitisk aktør og fagdirektør Hans Asbjørn Holm om Legeforeningens og spesialforeningenes internasjonale arbeid.

Anbefalte artikler