Kunngjøring

Artikkel

Tillitsvalgtkurs i oktober

Legeforeningen arrangerer i dagene 18.–20. oktober kurs for tillitsvalgte på danskebåten mellom Oslo og København.

Kurset starter på båten tirsdag 18. oktober kl 11.30 og er avsluttet når båten ankommer Oslo torsdag morgen 20. oktober.

Kurset er for tillitsvalgte innen alle tariffområder – NAVO, KS, staten og Oslo kommune – og vil derfor både ha elementer av felles art og elementer som er spesielt rettet mot de enkelte tariffområdene.

Invitasjon og program for kurset er sendt alle tillitsvalgte direkte per e-post. Tillitsvalgte som mottar e-post, men som ikke er/blir gjenvalgt, må snarest mulig informere den nye tillitsvalgte om kurstilbudet.

Seminar om sykehusledelse 2005

Seminar om sykehusledelse finner sted på Soria Moria Hotell og konferansesenter 26.–27.9.

For program se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=51152

Nye styrer i fylkesavdelingene

Hallvard Dovland er valgt som ny leder i Vest-Agder legeforening. De øvrige styremedlemmene er Hans G. Lie og Jadranko Kudra. Styremedlemmer fra yrkesforeningene er Anne Sissel Sørensen, Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Eivind Bjering, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Steinar R. Bjerge, Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Stein Stokke, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA). Overlegeforeningen og Yngre legers forening (Ylf) har ikke foretatt sine valg til styret.

Arne Røde er ny leder av Akershus legeforening. De øvrige styremedlemmene er Åge Huseby, Akershus universitetssykehus og Gjertrud Lødøen, Østerås legekontor. Styremedlemmer fra yrkesforeningene er Eivind Myhre, Aplf, Dianne E. Stenberg, LSA, Agneta E. Iversen, Namf og Kjell A. Dalby, PSL. Overlegeforeningen og Ylf har foreløpig ikke valgt sine representanter til styret.

Geir Erik Nilsen er gjenvalgt som leder av Hedmark legeforening. Gjenvalgt ble også Hanne Dinesen, Ottestad og Tord Asak, SI Innlandet Kongsvinger. Styremedlemmer fra yrkesforeningene er Inger Noer, Aplf, Kristin Hildegard Hovland, Namf, Arne O. Ellingsson, PSL, Georg Morland, LSA, Kaj Espen Nyland Of og Kristine Gaarder, Ylf.

Anbefalte artikler