Gynekolog skal lede spesialistene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ove Andreas Mortensen, Oslo, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, er valgt til ny leder av Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL).

PSLs nye styre med ett av varamedlemmene. Arne O. Ellingsson, Arne Eivindson, Synnøve Bratlie, Ove Andreas Mortensen, Håvard Skjærvik og Karin Stang Volden. Foto Lise B. Johannessen

Det var stor oppslutning om PSLs årsmøte og 25-årsjubileum som fant sted i slutten av august.

En fornøyd leder, Harald Guldsten kunne takke av som foreningens leder. PSL har en stabil medlemsutvikling, et brukbart overskudd som har bedret foreningens økonomi og mange viktige saker på agendaen. Foreningen hadde i mai 2005 1 216 medlemmer hvorav ca. 23 % er kvinner. Spesialister i psykiatri, øyesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer samt øre-nese-halssykdommer utgjør hovedtyngden av medlemmene. Gjennomsnittsalderen er fortsatt høy – 55 år, som er den høyeste gjennomsnittsalderen blant yrkesforeningene.

Under årsmøtet ble Truls Disen, spesialist i øyesykdommer, tildelt foreningens tredje æresmedlemskap. Han har vært aktiv i PSL siden begynnelsen av 1980-tallet, og har vært en viktig strateg for foreningen. Reidar Thomassen, PSLs stifter og Roy Magnus Løken er de to første æresmedlemmene.

Ove Andreas Mortensen får med seg Arne Eivindson, spesialist i indremedisin, Arendal, Synnøve Bratlie, spesialist i psykiatri, Oslo, Arne O. Ellingsson, spesialist i øyesykdommer, Tynset og Håvard Skjærvik, spesialist i barnesykdommer, Arendal i det nye styret. Varamedlemmer er Karin Stang Volden, Rådal, spesialist i lungesykdommer, Kari-Anne Trosterud, Elverum, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og Michael Strand, øre-nese-halsspesialist fra Haugesund.

Anbefalte artikler