Nytt om navn

Artikkel

Internasjonal heder til norsk ubåtforskning

Jan Risberg står bak fjorårets beste artikkel i tidsskriftet Aviation, Space and Environmental Medicine. Foto privat

Jan Risberg (f. 1960) har mottatt den ærefulle prisen The Sidney D. Levrett jr. Environmental Science Award for en artikkel publisert i Aviation, Space and Environmental Medicine (Aviat Space Environ Med 2004; 75: 138 - 49). Artikkelen ble vurdert som tidsskriftets beste i 2004, og Risberg mottok prisen på møtet til Aerospace Medical Association i USA i mai.

Risberg arbeider som medisinsk ansvarlig ved Norsk undervannsinstitutt og som dykkerlege ved Haakonsvern i Bergen. Han har publisert en rekke studier innen dykkermedisin.

I den aktuelle studien har Risberg og medarbeidere gjort forsøk i ubåt. 18 frivillige forsøkspersoner oppholdt seg i ubåtens minste seksjon mens båten lå på bunnen av Kattegat i nesten en uke. Alle elektriske atmosfærekontrollsystemer og all oppvarming ble slått av, og mannskapet fjernet karbondioksid, tillsatte oksygen og overvåket atmosfæren ved passive nødsystemer. Forsøket viste at eksisterende nødprosedyrer og nødutstyr muliggjør at en besetning kan overleve sju døgn i en sunket norsk ubåt. Tilsvarende forsøk er ikke tidligere publisert i åpen vitenskapelig litteratur.

Ny fagdirektør i Helse Nord

Tor Ingebrigtsen (f. 1963) blir ny fagdirektør i Helse Nord. Ingebrigtsen er spesialist i nevrokirurgi, og har tidligere arbeidet ved Rikshospitalet, Narvik sykehus og i Narvik kommune. I dag er han avdelingsleder ved Nevrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Han tiltrer stillingen som fagdirektør i Helse Nord 1.1. 2006.

Anbefalte artikler