I neste nummer:

Artikkel
  • Ultralyd og biopsi ved arteritis temporalis

  • Arbeidsbelastning i allmennpraksis

  • Finnes det en egen norsk medisinsk identitet?

  • Psykologisk intervensjon etter traumer

  • Uførepensjonering blant unge

  • Når skal sykehjemspasienter legges inn i sykehus?

Anbefalte artikler