()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aksel Strømme døde 19.3. 2005 etter kort tids sykdom. Han ble født 12.5. 1922 i Selje i Nordfjord. Han vokste opp på Notodden og tok examen artium der i 1941 og studerte medisin ved Universitetet i Oslo frem til november 1943, da han delte felles skjebne med mange studenter og ble sendt til Buchenwald konsentrasjonsleir i Tyskland. Han ble cand.med. i 1949, 27 år gammel og startet en lang karriere som røntgenlege. Han tjenestegjorde også som røntgenlege i FNs fredsbevarende styrker i Korea 1954 og Gaza 1956. Som fagperson, men også privat, likte han å gå sine egne veier og var alltid skeptisk til det han kalte «vedtatte sannheter».

  Hans forskningsmessige høydepunkt kom i midten av 1960-årene da han i en artikkel i Nature viste at påskyndet detoksifikasjon av radiokativt cesium kunne gjennomføres uten fare for mennesker eller dyr. Dette arbeidet hadde stor praktisk konsekvens og ble uventet belønnet av den amerikanske atomenergikommisjonen.

  Han hadde stor tro på den terapeutiske effekt av lavenergetiske røntgenstråler på godartede lidelser og ble Norges første spesialist i terapeutisk radiologi. Etter spesialistutdanning og praksis ved Radiumhospitalet og i Sverige, vendte han tilbake til Norge og startet det som skulle bli hans livsverk, nemlig Drammen Røntgeninstitutt.

  Drammen Røntgeninstitutt var bygd på to enkle prinsipper: at tjenestene skulle leveres med førsteklasses kvalitet og at publikum eller pasienten ikke skulle vente unødig. Han var fullt yrkesaktiv frem til 1.7. 1998, altså over 76 år gammel, da han overdrog instituttet til Buskerud fylkeskommune. Han elsket arbeidet og ringte til sin eldste sønn den første dagen som pensjonist og sukket: «Dette er ikke noe liv for meg.»

  Aksel Strømme vil minnes som en oppofrende lege og god kollega av pasienter og leger i hele Buskerud.

  På vegne av kolleger ved Drammen Røntgeninstitutt

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media