Kristian Vetlesen ny leder i Namf

Artikkel

Kristian Vetlesen

Årsmøtet i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har valgt nytt styre. Kristian Vetlesen, bedriftslege i Orkla Brands, Oslo ble enstemmig valgt til ny leder. Han etterfølger Ørn Terje Foss. De øvrige styremedlemmene er Halfrid Waage, bedriftslege ved Sykehuset Telemark, Skien, Anne Kristin Møller Fell, overlege ved samme sykehus, Inger Lise Fjellanger, bedriftsoverlege ved Rikshospitalet, Arne Morterud, bedriftslege ved Hjelp 24 BHT, Ålesund, Hill Øien, bedriftslege, Sortland og Niels E. Kirkhus, bedriftslege ved NVI BHT, Horten (ny). Vararepresentanter er Trond Skaflestad, Trude Fossum og Lise Sørbø (ny).

Anbefalte artikler