Kristian Vetlesen ny leder i Namf

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årsmøtet i Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har valgt nytt styre. Kristian Vetlesen, bedriftslege i Orkla Brands, Oslo ble enstemmig valgt til ny leder. Han etterfølger Ørn Terje Foss. De øvrige styremedlemmene er Halfrid Waage, bedriftslege ved Sykehuset Telemark, Skien, Anne Kristin Møller Fell, overlege ved samme sykehus, Inger Lise Fjellanger, bedriftsoverlege ved Rikshospitalet, Arne Morterud, bedriftslege ved Hjelp 24 BHT, Ålesund, Hill Øien, bedriftslege, Sortland og Niels E. Kirkhus, bedriftslege ved NVI BHT, Horten (ny). Vararepresentanter er Trond Skaflestad, Trude Fossum og Lise Sørbø (ny).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media