Stor oppslutning om studentenes humanitæraksjon

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Annethvert år gir norske medisinstudenter støtte til en humanitæraksjon. I år har studentene valgt å støtte et prosjekt igangsatt av Flyktningehjelpen (tidligere Flyktningerådet).

Det var stor giverglede da auksjonarius Gunnar Ramstad auksjonerte bort Rune Erakers bilder. Foto Lise B. Johannessen

De innsamlede midlene skal brukes til å drive HIV/AIDS-opplysning i fire land i Afrika: Sierra Leone, Liberia, Somalia og Sudan. Disse landene har alle vært herjet av borgerkrig i mange år og har store befolkninger av flyktninger og internt fordrevne. I dag har landene inngått fredsavtaler. Dermed er det oppstått en ny utfordring i å ta hånd om dem som ønsker å vende hjem.

Årets aksjon fikk en pangstart under Legeforeningens landsstyremøte. Tusenlappene satt løst da dokumentarfotograf Rune Erakers bilder «Kunnskap redder liv» ble auksjonert bort. Rune Eraker reiste i oktober 2004 til Liberia og tok bilder for MedHum (1). Før bildene ble auksjonert bort, har de vært på turné på de medisinske fakultetene og universitetssykehusene: Trondheim i februar, Oslo i mars, Tromsø i april og Bergen i mai. I tillegg til auksjonen solgte medisinstudentene T-skjorter til inntekt for aksjonen. Totalt kunne de innkassere nærmere 160 000 kroner etter auksjon og T-skjortesalg. Selve humanitæraksjonen MedHum 2005 arrangeres i september 2005. Det er åttende gang at medisinstudentene arrangerer denne aksjonen.

Anbefalte artikler