Artikkel

Landsstyremøte i Oslo hvert annet år

Landsstyret har vedtatt å legge fremtidige landsstyremøter som holdes i år som slutter på like tall, til Oslo – fortrinnsvis til Soria Moria hotell og konferansesenter.

Begrunnelsen er hensynet til foreningens økonomi. Transportomkostningene vil bli betydelig redusert på grunn av at mange av landsstyrets medlemmer samt sekretariatets ansatte bor i Oslo og omegn.

Den norske lægeforening vil være vertskap når landsstyremøtene finner sted i Oslo.

Tobakksforebygging

– Bevilgningene til tobakksforebyggende tiltak må styrkes Det skriver Tobakksfritt i et brev sendt alle statsrådene og Stortingets sosialkomité. – De siste årene har det vært en betydelig nedgang i bruken av tobakk i Norge. Skal denne gunstige utviklingen opprettholdes, må bevilgningene styrkes ytterligere, kontrollen med de tiltak som er innført skjerpes, og avgiftene på snus og sigaretter økes, skriver Tobakksfritt. Legeforeningen er en av ti samarbeidende organisasjoner som er med i Tobakksfritt. Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=73666

Doktorslag i golf

Årets doktorslag i golf arrangeres 6.–7.8. 2005 på Losby Golfbane like utenfor Oslo.

Det er 12. året denne turneringen finner sted. Fjorårets vinner var Martin Chapman. Per O. Walle kom på andre plass og Anny Spydslaug var beste dame.

Les mer på http://home.online.no/~rekve/

Enighet om pensjonsreformen

– Utdanning må gi pensjonsopptjening. Ellers er reformen kunnskaps- og kvinnefiendtlig. Jeg er glad stortingsflertallet har sett dette behovet og forventer at regjeringen raskt kommer tilbake med forslag, sier Christl Kvam, leder i Akademikerne.

Les mer: www.akademikerne.no

Ingen endring i sykepengeregelverket

Som følge av fallet i sykefraværet, har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått at det likevel ikke gjennomføres endringer i sykepengeregelverket fra 1. juli. Sykefraværet har gått ned 25 % på ett år og fraværet er nå 15 % lavere enn da IA-avtalen ble inngått!

Hver femte over 50 er for syk til å arbeide

Rundt 20 % av kvinnene og 15 % av menn mellom 50 og 64 år i Norge er ikke i arbeid på grunn av sykdom eller uførhet. Dette viser tall fra OECD. For OECD-området som helhet er det færre enn hver tiende kvinne mellom 50 og 64 år som er ute av yrkeslivet på grunn av dårlig helse. Norge inntar dermed en tredjeplass på listen etter Polen (ca. 22 %) og Finland (ca. 16 %). – Mye tyder på at det norske syke- og uførepensjonssystemet er blitt den viktigste veien ut av yrkeslivet for eldre arbeidstakere. Det må være en viktig utfordring for norsk arbeidsliv å se nærmere på hva som kan gjøres for å fjerne faktorer som er så sykdomsskapende at de hindrer seniorer å delta i yrkeslivet, sier OECD-økonomen Patrik Andersson til seniorpolitikk.no. Han understreker at Norge har en av de høyeste yrkesfrekvensene i OECD.

Ivaretar ikke arbeidstakere

– Den nye arbeidsmiljøloven ivaretar ikke arbeidstakere i et moderne arbeidsliv. Men det er gledelig at opposisjonen tvinger regjeringen til å utrede konsekvensene for de mange arbeidstakere som unntas fra arbeidstidsbegrensningene, sier Christl Kvam, Akademikernes leder.

Les mer: www.akademikerne.no

HSH-forhandlingene i havn

De generelle sentrale forhandlingene i forbindelse med lønnsoppgjøret 2005 i HSH-området (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) ble gjennomført 6.6. 2005. Partene ble enige om samme økonomiske rammer som i sammenliknbare områder i staten, KS, Oslo kommune og NAVO.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=74085

Anbefalte artikler