()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Imøtegår kritikk om fastlegeordningen

  Imøtegår kritikk om fastlegeordningen

  Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president, imøtegår kritikk om fastlegeordningen, som fremkommer i en rapport fra Riksrevisjonen. I rapporten skriver Riksrevisjonen at utgiftene til leger er doblet etter innføring av ordningen, og at allmennlegetjenesten nå koster mer enn før ordningen ble innført. – Dette var den også forutsatt å gjøre, ifølge Bakke. – Målet var å gi befolkningen en anstendig allmennlegetjeneste. Fastlegeordningen har ført til at vi har fått mer enn 700 flere leger ut i kommunene. En del av disse drev tidligere avtaleløs praksis, noe som var gratis for kommunene, men vesentlig dyrere for pasientene, sier Bakke.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=69795

  Ny normaltariff

  Ny normaltariff

  Forhandlingene mellom staten, Kommunenes sentralforbund (KS), de regionale helseforetak og Legeforeningen om nye takster og basis- og driftstilskuddet, startet 4. mai. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56831

  Nytt fra Turnusrådet

  Nytt fra Turnusrådet

  Nytt fra Turnusrådet nr. 2 – 2005 er nå tilgjengelig på rådets nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=10319

  Ny statusrapport

  Ny statusrapport

  Legeforeningen har nylig lansert sin femte statusrapport Rom for faglighet – til pasientens beste. I forordet sier Hans Kristian Bakke blant annet følgende: – Den offentlige helsetjenesten angår oss alle, er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet, og har derfor en sentral plass i samfunnsdebatten. Den medisinske fagkunnskap og erfaring danner ryggraden i enhver organisering av helsetjenester. Legene har derfor et særlig ansvar – ikke bare overfor sine pasienter, men også overfor samfunnet – når det gjelder å påpeke svakheter og problemer i helsetjenesten, og komme med forslag til faglig funderte og effektive løsninger.

  Statusrapporten finner du på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56713

  Unio – erstatter UHO

  Unio – erstatter UHO

  Fra 1. juli skifter Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) navn til Unio. Navnet, som betyr «forene», markerer en reorganisering av UHO og starten på et nytt og utvidet fellesskap, skriver UHO på sine nettsider: www.uho.no

  Ønsker samarbeid

  Ønsker samarbeid

  Akademikerne ønsker å få et godt samarbeid med den nye hovedorganisasjonen Unio. – Dette er ingen konkurrent for oss som organiserer akademikere, forskere og andre langtidsutdannende, men en naturlig samarbeidspartner i enkelte saker, sier Christl Kvam, leder i Akademikerne. – Jeg håper for eksempel Unio har sammenfallende syn med oss på pensjon, sier hun.

  To av Akademikernes medlemsforeninger – Forskerforbundet og Presteforeningen – vil fra nyttår være med i den nye hovedorganisasjonen. Styret i Akademikerne har tatt de to foreningenes utmeldinger til etterretning.

  – Utmeldingene har ingen konsekvenser for Akademikernes forhold til den nye hovedorganisasjonen, sier Akademikernes leder. Hovedtyngden av norske forskere vil fortsatt være med i Akademikerne. – Forskning og forskningspolitikk er – og vil være – et viktig satsingsområde for Akademikerne videre fremover. Det er viktig å satse på dette, blant annet som grunnlag for nyskaping og utvikling, sier Kvam.

  Les mer: www.akademikerne.no

  Vellykket 17. mai-arrangement

  Vellykket 17. mai-arrangement

  Over 200 små og store deltok under Oslo legeforenings 17. mai-arrangement i kantinen i Legenes hus. Det er tredje år på rad at Oslo legeforening inviterer ansatte i Legeforeningen og lokalavdelingens medlemmer med familie og venner til dette arrangementet som er blitt en tradisjon. Medicinsk paradeorchæster og tryllekunstneren Arne skapte ekstra god stemning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media