Kunngjøringer

Artikkel

Årsmeldingen 2004

Årsmeldingen for Legeforeningens virksomhet i perioden 1.1. 2004 – 31.12. 2004 finner du på Legeforeningens Internett-sider. Meldingen ble behandlet på landsstyremøtet i Bergen i slutten av mai. – Årsmeldingen klargjør at Legeforeningen har høy aktivitet på mange plan, skriver Hans Kristian Bakke, Legeforeningens avtroppende president, i forordet.

Les meldingen på: www.legeforeningen.no/?id=69251

Primærlegen og medarbeideren

Alment praktiserende lægers forening minner om kurset Primærlegen og medarbeideren som finner sted på Soria Moria hotell- og konferansesenter 1.–3.9. 2005.

Kurset setter søkelyset på kommunikasjon mellom lege, medarbeider og pasient. Kursets form vil veksle mellom forelesninger og gruppearbeid. Det er søkt godkjent med 21 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin. Lege og medarbeider fra samme kontor prioriteres.

Invitasjon er sendt Aplfs medlemmer. Påmeldingsskjemaet i programmet sendes snarest til RMR kursarrangør, Sjøbergveien 32, 2050 Jessheim.

Nord-Norge-kurset 2005

I år er det 100-års jubileumskurs på Hurtigruta. Temaet er infeksjonsmedisin. Kurset finner sted om bord på M/S «Polarlys» i tiden 16.–19. september på vei fra Tromsø til Bergen. Kurset er søkt godkjent som klinisk emnekurs med 23 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin.

Invitasjon med program og påmeldingsskjema er sendt Aplfs medlemmer. Påmeldingsfrist: 20.6. 2005.

Årsmøter

Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) avholder 26. og 27. august årsmøte på Holmenkollen Park Hotel. Foreningen markerer samtidig sitt 25-årsjubileum.

Rogaland legeforening

Årsmøte avholdes torsdag 16. juni kl 1900 på Victoria Hotel, Stavanger.

Vest-Agder legeforening

Årsmøte avholdes torsdag 16. juni kl 1800 i Vågsbygd Seilforening, Bredalsholmen.

Anbefalte artikler