()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lasse Hermansen døde 4.3. 2005, 61 år gammel, etter lang tids sykeleie. Han sovnet stille inn i sitt eget hjem. Han viet hele sitt voksne liv til å styrke innsatsen for mennesker som blir akutt syke eller alvorlig skadet. Hans arbeid og engasjement for akuttmedisinen i Norge var formidabelt. I desember 2004 mottok han Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats.

  Engasjementet for akuttmedisin startet som interesse for førstehjelp og engasjement på fritiden i Norsk Folkehjelp. Hobbyen utvidet seg til fulltidsjobb som instruktør og 11 år som sanitetssjef. Han fulgte med oppstarten av Norsk Luftambulanse som positiv støttespiller, og i 1982 begynte han å jobbe for organisasjonen, som han viet resten av sitt yrkesaktive liv til.

  Han begynte som leder for medlemsservice og avanserte raskt til nestleder for organisasjonen. Han har siden hatt flere roller, blant annet regionsjef for Nord-Norge og nå sist som spesialrådgiver.

  Lasse Hermansen er blitt omtalt som Norsk Luftambulanses «levende logo», en tittel han fortjener fullt ut. Hans innsats for å verve medlemmer, for å fremme nye og bedre metoder innen akuttmedisin og for å spre kunnskap om førstehjelp er uerstattelig. Ved siden av familien og nære venner har vi i Norsk Luftambulanse lidd et stort tap ved hans bortgang.

  Engasjementet for akuttmedisin i Norge begrenset seg ikke til hans innsats i Norsk Luftambulanse og Norsk Folkehjelp. Lasse Hermansen ledet de siste ti årene Utrykningspersonellets Fellesutvalg i Norge (UF), et viktig talerør for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, brann- og politietatene. To områder som engasjerte ham sterkt, var nytt sambandsnett for nødetatene og videoovervåkning av Oslofjordtunnelen. Like før sin død ble Lasse tildelt Politimedaljen med laurbærgren for fortjenstfull innsats i utryknings- og redningstjenesten.

  Våre tanker går nå til Lasses søster Ellen, øvrige familie og nære venner.

  For kolleger i Norsk Luftambulanse administrerende direktør

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media