Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Elisabeth Bratland Johansen, Namsos, 3. mars 2003

«Enda en hyggelig dag her på kontoret,» sier avdelingsoverlegen

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler