Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Karin Breckan og Tor Claudi, Bodø, 8. mars 2003

«I 2004 har vi sølvbryllup.»

(Det finnes noen legepar som får det til.)

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler