Nytt om navn

Artikkel

Tidsskriftets beste oversiktsartikkel

Fire av de fem forfatterne var til stede på Soria Moria for å ta imot prisen for beste oversiktsartikkel 2004. Foto Eline Feiring

Fem leger ved Akershus universitetssykehus er tildelt prisen for beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet i 2004. Sheraz Yaqub (f. 1977), Jørgen V. Bjørnholt (f. 1962), Kjell B. Hellum (f. 1942), Martin Steinbakk (f. 1951) og Asle E. Enger (f. 1966) får prisen for artikkelen Infeksjoner ved bitt som stod på trykk i Tidsskriftet nr. 24/2004.

Formålet med prisen, som er på 30 000 kroner og deles ut for andre gang, er å påskjønne dem som tar på seg oppgaven med å skrive oversiktsartikler, en faglitterær sjanger som er svært populær blant Tidsskriftets lesere.

Juryen har bestått av professor Karen Helene Ørstavik, turnuslege Ragnhild Øydna Støen og medisinsk redaktør Petter Gjersvik, som har vurdert nærmere 50 artikler publisert i 2004. Seks av artiklene var med i finalerunden, men juryen landet til slutt enstemmig på vinneren. Ved bedømmelsen har juryen lagt særlig vekt på artikkelens systematikk og kildehåndtering, innholdets relevans for Tidsskriftets lesere, disposisjon, fremstillingsform og lesbarhet samt illustrasjonsbruken.

I konkurransen om den beste oversiktsartikkelen fikk Rigmor Austgulen hederlig omtale for sin artikkel Ny kunnskap om mekanismer bak preeklampsi, som stod på trykk i Tidsskriftet nr. 1/2004. Det samme gjorde Sverre Rørtveit og Eivind Meland for sin artikkel Utplassering av hjartestartarar – nyttar det? i Tidsskriftet nr. 3/2004.

Forskningspris for smertelindring

Professor Stein Kaasa (f. 1953) og hans arbeidsgruppe ved St. Olavs Hospital er tildelt Helse Midt-Norges forskningspris for 2004. Det er første gang denne deles ut, og arbeidsgruppen får prisen for sin forskning på smerte og smertelindring.

– Det er godt på denne måten å kunne rette fokus mot et svært viktig tilbud til mange pasienter, sier Annlaug Stavik, leder i Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge, som stod for prisutdelingen.

Prisen er på 50 000 kroner. Også i 2003 fikk arbeidsgruppen en pris for beste forskningsbidrag under Nordisk konferanse for anestesi og intensivmedisin i Helsingfors.

Internasjonal pris til bergenser

Overlege Sverre Sandberg (f. 1950) ved Haukeland Universitetssjukehus har som første nordmann mottatt den internasjonale prisen The Westgard Quality Award. Prisen deles hvert år ut til en forsker som har utmerket seg innen laboratoriemedisin.

Sandberg får Westgard-prisen for sin innsats for å sikre kvaliteten på laboratorieprøver og tolkingen av disse, og for å ha ledet et arbeid om evidensbasert laboratoriemedisin i International Federation of Clinical Chemistry.

Sverre Sandberg er avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland Universitetssjukehus og professor ved seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen.

– Dr. Jim Westgard er en guru innen forskning rundt kvalitetssikring av laboratorieprøver. Jeg er i likhet med ham opptatt av å sikre at man kan stole på det resultatet man får ved laboratorieprøver. Det er ikke nok at prøvene analyseres godt. Like viktig er det at de rette prøvene blir tatt og at prøvesvarene tolkes riktig, sier Sandberg.

Fremragende forskning ved Ullevål

For tredje år på rad har direktøren ved Ullevål universitetssykehus, Helge J. Kjersem, delt ut priser for fremragende forskning. Til sammen 22 forskere ble hedret for sin forskning.

Blant annet mottok 17 forskere priser for fremragende publikasjoner i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Prisene er på 10 000 kroner og tildeles Marianne Grønlie Guren, Elizabeth Dorph, Anne Grete Bechensteen, Kirsten Hald, Anna Bjerre, Peter Grant, Aud Høieggen, Anne Keller, Anne-Marte Bakken Kran, Ingebjørg Seljeflot, Ingrid Melle, Chandra S. Devulapalli, Mette Ree Holthe, Reidun Øvstebø, Per Skaane, Anne-Cathrine Braarud Næss og Kevin Sunde Oppegaard. Sistnevnte fikk i tillegg 15 000 kroner som yngste prisvinner.

To personer, Eivind Berge og Cecilie Røe, fikk hver sin pris på 50 000 kroner for sin innsats for å hjelpe unge forskere. Petter Andreas Steen, Ole A. Andreassen og Harald Arnesen ble tildelt priser for langvarig og betydelig forskningsinnsats ved sykehuset.

Anbefalte artikler