Artikkel

Norsk visepresident i CPME

Hans Kristian Bakke, president i Den norske lægeforening, ble 9.4. valgt til visepresident i den europeiske legeorganisasjonen Comité permanent des Médecins Européens/Standing Committee of European Doctors (CPME). Daniel Mart fra Luxembourg ble valgt til leder. Bakke var én av tre kandidater til ledervervet i organisasjonen.

NAVO-forhandlingene

Legeforeningens sentralstyre drøftet i ekstraordinært sentralstyremøte 11.4. forhandlingssituasjonen overfor NAVO når det gjelder sykehuslegeoverenskomsten (A2). Sentralstyret vedtok å gi forhandlingsdelegasjonen de nødvendige fullmakter til å fortsette forhandlingene med sikte på å få frem et best mulig resultat. Det forutsettes at sentralstyret får det fremforhandlede resultat til endelig vurdering.

Gjenvalg i LSA

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) avholdt landsråd og årsmøte 14.4. Siden LSAs fremtid som selvstendig forening sannsynligvis vil bli avgjort under behandling av organisasjonsutvalgets innstilling under landsstyremøtet i Bergen i mai, hadde styret foreslått gjenvalg av seg selv. Kun ett medlem ønsket å trekke seg. Styret består nå av Ola Jøsendal (leder), Ann Helen Hansen, Ernst Kaare Horgen, Ketil Kongelstad, Eva Benedicte Liahjell, Vegard Vige og Endre Sandvig (ny).

Nytt styre i Overlegeforeningen

Lars Eikvar ble gjenvalgt som leder i Overlegeforeningen under foreningens årsmøte i april. De øvrige styremedlemmene er Helge Haarstad, J. Arve Kristiansen. Siri Tau Ursin, Dag Rieve Kristiansen (ny), Sigrun Solberg (ny), Hege Saltnes (ny), Hans Petter Næss (ny), Anny Spydslaug (vara) og Jon Helle (vara). Det nye styret tiltrer 1.9. 2005.

Støtte til kurs i utlandet

Lånekassen gav for en tid tilbake beskjed om at det ikke lenger skulle ytes støtte til kurs ved utenlandske universiteter som ikke fører til akademisk grad som Master, Bachelor eller PhD. Dette gjaldt for en stor del det medisinske fagområdet. Bl.a. ville diplom-kursene i tropemedisin ikke kvalifisere for støtte. Yngre legers forening og Legeforeningen sentralt har tatt dette opp med Lånekassen, og etter på nytt å ha gått gjennom saken har Lånekassen funnet at man også i år vil gi støtte til tilleggskurs i utlandet. Støtten gis i tråd med tidligere praksis.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=63829

Spesialitetsrådets årsrapport 2004

Årsrapporten for spesialitetsrådets virksomhet for 2004 er nå tilgjengelig på Legeforeningens Internett-sider (www.legeforeningen.no/index.gan?id=67026).

Roste Legeforeningen

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen berømmet Legeforeningen og gjennombruddsprosjektene, da han redegjorde for situasjonen i psykisk helsevern for Stortinget. Han understreket behovet for faglighet og bedre ledelse.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=67020

Uheldig og misvisende om legevakt

I mediene 11.4. ble det gitt en uheldig og misvisende fremstilling av hvordan Legeforeningen ønsker legevakt organisert med omlegging til interkommunale legevaktsentraler. Målet for Legeforeningens arbeid med legevakt er å forbedre kvalitet og tilgjengelighet for befolkningen. Det er viktig for befolkningen å ha en fast og bemannet sentral å henvende seg til, slik at tilgjengeligheten ikke blir vilkårlig avhengig av hvor legen befinner seg innenfor kommunens grenser. Det er nødvendig med en målrettet satsing på legevaktorganisering, og det må avsettes nødvendige ressurser for å kunne sikre befolkningen et bedre legevaktstilbud.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=66804

Anbefalte artikler