Artikkel

NAVO-forhandlingene trekker ut

Forhandlingene med NAVO om revisjon av sykehuslegeavtalene kunne ikke avsluttes første helg i april, som var partenes opprinnelige målsetting. Flere vanskelige temaer gjenstod. Det var behov for at Legeforeningens sentrale organer fikk anledning til å vurdere helheten i de krav og tilbud som forelå. Forhandlingene videreføres etter at sentralstyret har gjort de nødvendige avklaringer. Følg med på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no.

Tariffoppgjøret i HSH er i gang

Forhandlingene i forbindelse med årets oppgjør i HSH-sektoren (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) startet torsdag 31.3. 2005 kl 0930. Partene var enige om at man så langt som mulig skal avvente tariffoppgjøret i offentlig sektor. Frist for overlevering av krav er satt til 25. mai, mens det er avtalt at forhandlingene skal gjennomføres 6. og 7. juni. Forhandlingene om revisjon av særavtalen for legene er foreløpig utsatt i påvente av forhandlingene i NAVO-sektoren.

Nytt styre i NSAM

Årsmøtet i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) har valgt nytt styre. Gisle Roksund ble gjenvalgt som leder for to nye år. Øvrige medlemmer er: Knut Arne Wensaas, Bergen, Maria Hellevik, Lurøy/Bergen, Marit Hermansen, Kirkenær, Marte Walstad, Trondheim, Pernille Bruusgaard, Oslo og Trond Egil Hansen, Nesttun.

Selskapsforhold for privat praksis

Legeforeningen har de senere årene opplevd økende etterspørsel fra privatpraktiserende medlemmer om rådgivning rundt selskapsrettslige forhold, slik som valg av selskapsform og generell veiledning om utarbeiding av selskapsrettslige dokumenter. For å imøtekomme denne etterspørselen har Legeforeningen lansert egen nettside om selskapsforhold (www.legeforeningen.no/index.gan?id=66129). Informasjonen vil bli supplert og bygd ut etter hvert. Forhandlings- og helserettsavdelingen, som er ansvarlig for nettsiden, er takknemlig for tilbakemelding fra medlemmene om siden.

Legemiddelsøknader

Rikstrygdeverket har tilrettelagt for at søknader fra lege på vegne av pasient, vedrørende refusjon av utgifter til legemidler etter folketrygdloven §§ 5-14 og 5-22, nå skal sendes direkte til legemiddelkontoret i eget fylke. Dette skal sikre rask behandling. Standard søknadsskjema (IA 05-14.05) skal benyttes. Mer informasjon om endringen, samt adresser til legemiddelkontorene i hvert fylke, finnes på www.trygdeetaten.no

Godkjente spesialister

Oversikten over godkjente spesialister på Legeforeningens Internett-sider er oppdatert per 17.3. 2003. Se: www.legeforeningen.no/index.gan?id=64896

Årsmøter

  • Norsk arbeidsmedisinsk forening har årsmøte onsdag 11. mai kl 1615 på Quality Hotel, Tønsberg.

  • Nordland legeforening har årsmøte fredag 20. mai på Nordlys hotell, Bodø.

  • Akershus legeforening har årsmøte tirsdag 31. mai kl 1800 i Legenes hus, Oslo.

Dårligere arbeidsmiljø

Hver fjerde sykehusansatt mener arbeidsmiljøet er blitt dårligere og arbeidsgleden mindre etter de omfattende omstillingene som sykehusene har vært gjennom. Arbeidshelsen er også dårligere og sykefraværet høyere enn i arbeidslivet for øvrig. Det kommer frem i en undersøkelse utført av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra Arbeidstilsynet blant 3 000 leger, sykepleiere og hjelpepleiere i norske sykehus. Undersøkelsen som kalles null-punkt-kartlegging, skal danne bakgrunn for Arbeidstilsynets kampanje God vakt som iverksettes ved årsskiftet.

Les mer: www.arbeidstilsynet.no/om/kampanjer/sykehus.html#4

Anbefalte artikler