Medlemstilbud

Artikkel

eFaktura

Legeforeningen tilbyr eFaktura for betaling av medlemskontingenter samt ansvarsforsikring. Ved å benytte eFaktura kommer regningene ferdig utfylt rett i nettbanken, og oppbevares der. Regningen betales med et enkelt klikk, idet både KID-, kontonummer etc. er ferdig utfylt. For å inngå avtale om eFaktura, er det en forutsetning at du bruker nettbank. Har du spørsmål vedrørende eFaktura, kontakt Legeforeningen, tlf. 23 10 90 00, eller e-post (register@legeforeningen.no).

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=54600

Lettvint hjelp via Internett

På Legeforeningens hjemmeside, lenken skjemaer, finner du informasjon om en rekke av foreningens tilbud. Her kan du blant annet laste ned søknadsskjemaer for stillinger, utdanningsfond, veiledning av turnusleger, lønn og avtaler m.m. Du kan også bestille trykksaker.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=17

Anbefalte artikler