Med fremtidsvyer for samfunnsmedisinen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi håper at den nystiftede spesialforeningen skal bli et møtested for alle samfunnsengasjerte leger og bidra til at flere leger får interesse for faget, sier Marit Rognerud.

Folke Sundelin, Marit Rognerud, Einar Bråten, Inger Hilde Trandem og Vegard Høgli ser frem til arbeidet i den nye spesialforeningen. Gunnar Tellnes og Berit Austveg var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto Lise B. Johannessen

Rognerud er midlertidig fungerende leder for Norsk forening for samfunnsmedisin, som ble godkjent som spesialforening i Legeforeningen i januar 2005.

Foreningens formål er å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget samfunnsmedisin og fremme det samfunnsmedisinske fagmiljøet. Aktuelle fagtemaer vil bl.a. være ledelse av helsesektoren og rådgivning til myndigheter, epidemiologi og statistikk, prioritering, planlegging av helsetjenester og/eller forebyggende tiltak, helseberedskap og internasjonalt helsearbeid.

Landsrådet i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) valgte følgende styre: Einar Bråten (kommunelege i Øvre Eiker), Marit Rognerud (overlege ved Folkehelseinstituttet), Folke Sundelin (spesialrådgiver i Helse Øst RHF), Inger Hilde Trandem (overlege i sosialmedisin, Tromsø kommune), Gunnar Tellnes (professor ved Universitetet i Oslo, leder av Norsk forening for samfunnshelse og president i The European Public Health Association – EUPHA), Berit Austveg (seniorrådgiver i Helsetilsynet) og Vegard Høgli (medisinsk fagsjef i Helse Sør RHF). Det nye styret fikk i fullmakt å konstituere seg selv. De fire samfunnsmedisinske instituttene ved universitetene inviteres til å ha en observatør hver i det nye styret.

– Vi håper at styret vil bidra til økt kontakt mellom samfunnsengasjerte leger både i forskning og praksis, og på tvers av forvaltningsnivåer og stillingskategorier, sier Marit Rognerud. – Styremedlemmene representerer en god bredde i faget samfunnsmedisin. Styrets sammensetning sikrer god kontaktflate mot de ulike deler av helsetjenesten, av forvaltningen, forskningsmiljøene og de mest aktuelle samarbeidspartnerne nasjonalt og internasjonalt.

Anbefalte artikler