Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Røntgenavdelingen ved Hammerfest sykehus HF, godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i radiologi.

Vedtaket gjelder fra 11.4. 2005.

Oslo skadelegevakt, Ullevål universitetssykehus godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i ortopedisk kirurgi tellende for seks måneder av spesialistutdanningen i relasjon til spesialistreglene i ortopedisk kirurgi.

Vedtaket gjelder fra 21.3. 2005.

Endret attestasjonsskjema/sjekkliste i spesialiteten radiologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten for spesialiteten radiologi endres.

Det nye skjemaet tas i bruk så snart som mulig ved søknad om spesialistgodkjenning i radiologi, men er ikke obligatorisk før etter 1.1. 2008.

Attestasjonsskjemaet/sjekklisten er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i radiologi og er lagt ut på Legeforeningens nettsider. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/E. Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler