Minneord

Harald Fonneløp Om forfatteren
Artikkel

Rolf Hellebø ble født 10.2. 1937 i Bergen og døde 14.9. 2004 i sitt hjem i Sørumsand. Rolf var en ekte bergenser både i humør og temperament. Han var en god kollega og alltid faglig godt oppdatert. Rolf var veldig glad i å diskutere fag, han var samfunnsinteressert og provoserte gjerne litt for å få fart på samtalen. Pasientene likte ham godt fordi han var åpen og direkte.

Medisinsk utdanning tok han i Kiel, og der traff han sin Alice. De fikk tre flotte barn. Rolf var veldig familiekjær. Han viste et stort engasjement i lokalmiljøet, sosialt og i idrett.

I studietiden jobben han mye i Danmark i feriene og ble kjent med systemet i sykehus og allmennpraksis der. Danskene hadde i 1960-årene gruppepraksiser, noe han syntes var spennende og interessant. Det var Sørum kommune som hentet ham fra Aurskog til Sørumsand. Det ble det fjerde legesenteret i Norge. Bygget stod ferdig og ble tatt i bruk 3.1. 1972. Det var fra starten fire leger og 24-timers legevakt sammen med nabokommunen Fet. I dag er det seks leger ved senteret og en stab på 15 personer. Legesenteret ble Rolfs hjertebarn og livsoppgave, noe han viste i engasjement og tilstedeværelse.

Fra rundt 1980 ble han også kommunelege II med hovedansvar for skoler og skolebarn. Helsen var god til han i 1999 ble syk og operert for et aortaaneurisme. Operasjonen gikk bra. Han pensjonerte seg høsten 2001, han var svært uenig i innføringen av fastlegeordningen. Rolf hadde tre fine år med mye fysisk aktivitet og tid til familien inntil sykdommen innhentet ham i mai 2004. Han døde av spiserørskreft etter vel tre måneders tung sykdom.

Rolf var for meg en svært god og nær kollega. Jeg vil alltid savne ham. Det vil alle han jobbet sammen med på legesenteret også.

Jeg lyser fred over hans minne.

Anbefalte artikler