()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rolf Oddvar Gundersen døde i Stavanger 19.12. 2004, 68 år gammel. Han ble født i Oslo i 1936, og bodde i hovedstaden under krigen. Senere flyttet han og foreldrene til Klæbu i Sør-Trøndelag. Han tok eksamen artium ved Trondheim Katedralskole i 1956. I 1964 var han ferdig utdannet cand.med. fra Universitetet i Oslo. Som turnuskandidat arbeidet han på Orkdal Sanitetsforenings Sykehus og på Frøya distriktslegekontor. Han skaffet han seg bred erfaring innen medisin, kirurgi og radiologi, før han i 1971 begynte som assistentlege ved Patologisk anatomisk laboratorium ved Ullevål sykehus. I 1976 ble han godkjent spesialist i patologi og høsten samme år ble han ansatt som avdelingsoverlege ved den nyopprettede Avdeling for patologi ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Rolf viste stort engasjement i å løse administrative oppgaver og var sentral i planleggingen og bygging av en ny, og etter den tids normer, moderne patologiavdeling. I 1993 flyttet han til Tromsø og ble i 1994 ansatt som avdelingsoverlege ved Patologisk anatomisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø. Der fikk han benyttet sine administrative evner på en fortreffelig måte ved utvidelsen og oppgraderingen av cytologisk seksjon. I egenskap av leder for avdelingen var han en sentral person i det vanskelige identifiseringsarbeidet av passasjerene som mistet livet da et russisk fly styrtet ved Operafjellet på Svalbard i 1996. De siste årene i aktiv tjeneste (1997-99) var han ansatt som avdelingsoverlege ved Avdeling for patologi ved Vest-Agder Sentralsykehus, Kristiansand.

  Rolf var sterkt engasjert i fagpolitiske problemstillinger. Hans arbeid har hatt stor betydning for rekruttering av fagpersonell og oppbygging av patologifaget i Norge. Han var formann i Den norske patologforening i årene 1988-91 og ble foreningens yngste æresmedlem. Han var medlem av Den norske lægeforenings landsstyre i perioden 1988 – 93.

  De av oss som lærte å kjenne Rolf på nært hold, erfarte at han ikke bare var en flink fagmann, men også var svært kunnskapsrik på mange andre felter. Han var i alt han gjorde grundig, og det var kun det beste som var godt nok.

  Som far tok han del i ungenes idrettsliv, noe som førte til at han ble Viking Ishockeyklubbs faste lege fra midten av 1980-årene. Det var et hardt slag da hans eldste sønn døde bare 19 år gammel. Sorgen og savnet var stort, men tre barn og sju barnebarn lever etter ham.

  Rolfs siste år ble preget av sykdom. Han kommer til å bli husket for sin store innsats for patologifaget innen norsk medisin.

  Vi lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media