Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Øivind Vandbakk, Kautokeino, 25. mars 2004

«Om vi kan spørre de neste pasientene om de vil være med på bildet? Det går sikkert. Du vet, jeg har vært her i snart 40 år.»

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler