Artikkel

Landsrådsmøte og åpent årsmøte

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) avholder landsrådsmøte og åpent årsmøte torsdag 14. april på Clarion Hotell Bryggen, Tromsø. Arrangementet er et samarbeid mellom overlegegruppen i Tromsø kommune (OLGA) og LSA. Formiddagen 14. april samt 15. april, er viet faglig program. Program, invitasjoner og påmeldingsinformasjon er distribuert til medlemmene direkte sammen med medlemsbrev.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil årsmøtet behandle: status for norsk samfunnsmedisin, herunder spesialiteten, status for LSA som yrkesforening, status for den nye spesialforeningen – Norsk forening for samfunnsmedisin (NFS) – samt foreta valg av styre til NFS. Styret foreslår at valg av nytt styre i LSA utsettes til etter landsrådets behandling av organisasjonssaken.

Se hele programmet på LSAs Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=2739

Har du skiftet e-postadresse?

Legeforeningen ønsker i størst mulig grad å benytte e-post ved informasjon og henvendelse til medlemmene. Skal informasjonen nå frem, må vi imidlertid ha riktig e-postadresse. Vi ber derfor om at det gis umiddelbar beskjed til register@legeforeningen.noved eventuelle endringer. Husk også å gi tilsvarende beskjed ved adresseendring og endring av telefonnummer.

Godkjenning av leger fra EU/EØS-land

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til automatisk å godkjenne (autorisere) helsepersonell fra andre EU/EØS-land forutsatt at den som søker autorisasjon kan legge frem nærmere bestemt dokumentasjon på at den gjennomførte utdanningen er i samsvar med krav fastsatt i de aktuelle EØS-direktivene. Et flertall av dem som autoriseres som lege på bakgrunn av utdanning fra EU/EØS-land, er norske borgere som har studert i et EU-land.

Sosial- og helsedirektoratet har i et brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) klargjort og presisert vilkårene for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjon som lege. Dette gjelder dels vilkår for autorisasjon til søkere med utdanning fra ett av de nye medlemslandene, og dels forhold i tilknytning til krav om og gjennomføring av norsk turnustjeneste. Det siste er også aktuelt i forhold til autorisasjon av søkere med utdanning fra øvrige EU-land som ønsker å gjennomføre norsk turnustjeneste.

Les direktoratets presisering: www.legeforeningen.no/index.gan?id=60315

Hotellavtalen

Legeforeningen fortsetter samarbeidet med hotellkjedene Rainbow Hotels og Choice Hotels. Kjedene tilbyr varierte priser på overnatting. Spesielt i universitetsbyene er det fremforhandlet gunstige priser på rom/frokost. Flere av hotellene har også gode kurs- og konferansefasiliteter. I tillegg tilbyr Legeforeningens eget kurs og konferansesenter, Soria Moria Hotell og Konferansesenter, gunstige priser på kurs/konferanser samt overnatting.

Berg-Hansen Reisebureau (http://marked.berg-hansen.no/velkomstweb/legeforeningen/) skal benyttes ved bestilling av reiser som skal betales av eller søkes refundert fra Legeforeningen. Overnatting kan enten bestilles gjennom reisebyrå eller direkte til et av våre avtalehotell.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=60626

Engelskkurs for leger

I samarbeid med Colchester English Study Centre arrangerer Legeforeningen spesialkurs i engelsk for norske leger 1. – 12.8. 2005. Pris per deltaker er 886 engelske pund, inkludert materiell og velkomstlunsj. Reise og opphold kommer i tillegg, og må ordnes av den enkelte. Studiesenteret tilbyr innlosjering i private familier for ca. 91 pund per person per uke. Andre overnattingsmuligheter er ved hotell, pensjonat eller ved Universitetet i Essex. Søknadsfrist er 1.6. 2005. Påmeldingsskjema og ytterligere opplysninger fås av Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24.

Anbefalte artikler