()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vertskap for europeiske leger

  Vertskap for europeiske leger

  Legeforeningen er vertskap når representanter for den europeiske legeforeningen EFMA – European Forum of Medical Associations – og Verdens helseorganisasjon (WHO) møtes på Soria Moria Hotell og Konferansesenter 11. og 12. mars. Ca. 150 leger og offisielle representanter er påmeldt til møtet, som har innledere fra hele Europa. Fra det offisielle Norge kommer helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen og arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

  Barneleger støtter skolemåltid

  Barneleger støtter skolemåltid

  Barneombudet har i et brev til Utdannings- og forskningsdepartementet i desember 2004, bedt statsråd Kristin Clemet om å vurdere innføring av et gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen. Initiativet støttes av Norsk barnelegeforening. Jørgen Hurum, foreningens leder, sier at dette er en viktig sak som norske barneleger bør gripe fatt i og engasjere seg i. – Overvekt og fedme er et økende helseproblem for barn og unge, og en vesentlig grunn til denne økningen ligger i galt kosthold og liten fysisk aktivitet, sier han.

  Kalender 2005

  Kalender 2005

  På Legeforeningens «nye» nettsider finner du aktiviteter i regi av foreningens ulike organer ved å klikke på www.legeforeningen.no og deretter Kalender 2005. Denne funksjonen erstatter det tidligere Ukeprogrammet. Dersom du kjenner til møter/kongresser eller liknende som bør tas inn i oversikten, vennligst send en e-post til informasjon@legeforeningen.no

  Skeptisk til offentlig liste

  Skeptisk til offentlig liste

  Danskene vil innføre et system der leger som har fått kritikk av det såkalte Pasientklagevernet blir offentliggjort på Internett. Det danske Indenrigs- og sundhedsministeriet har sendt et lovforslag om offentliggjøring av klagesaker som, dersom det blir vedtatt, vil tre i kraft fra 1.1. 2006.

  Det norske forbrukerombudet, Bjørn Erik Thon, ønsker en tilsvarende offentliggjort liste over norske leger og tannleger som har fått merknader etter behandlede klagesaker. – Vi ser ikke behovet for dette, repliserer Hans Kristian Bakke. Legeforeningens president tror offentliggjøring av legetabber vil virke mot sin hensikt og at en offentlig liste over leger som gjør feil, kan føre til at det blir vanskeligere å løfte frem og lære av de feil som gjøres.

  Diagnostisering av psykiske lidelser

  Diagnostisering av psykiske lidelser

  Kvalitetsutvalget i Norsk psykiatrisk forening utarbeider nå en veileder som beskriver hva slags utredning som er nødvendig ved de mest utbredte psykiske lidelsene. Målet er å lage en nasjonal veileder for å kvalitetssikre diagnostisering og utredning ved allmennpsykiatriske poliklinikker, sengeposter ved distriktspsykiatriske sentre og sykehusavdelinger i psykisk helsevern for voksne. Norsk psykiatrisk forening samarbeider med Norsk psykologforening, Norsk Sykepleierforbund og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere om veilederen.

  Har fullført Internett-kurs

  Har fullført Internett-kurs

  33 av 36 påmeldte deltakere har nå fullført Legeforeningens obligatoriske nettbaserte kurs i klinisk kardiologi. Det er første gang dette kurset er blitt gjennomført via Internett. Alle deltakerne vil ha fri tilgang til Internett-kurset også i fremtiden. Kurset vil bli oppdatert en gang i året, slik at deltakerne kan følge med på utviklingen av nye metoder eller behandlinger. Kurset er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/lupin

  Oppdaterte kursplaner

  Oppdaterte kursplaner

  Rulleringstabellene/kursplanene for de ulike spesialitetene er nå oppdatert på Legeforeningens hjemmeside (www.legeforeningen.no) under valget «Om kursutdanning» i kurskatalogen.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=59118

  Nye nettsider

  Nye nettsider

  Akademikerne har fått nye nettsider. De nye sidene finner du på www.akademikerne.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media