()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endret sjekkliste

  Endret sjekkliste

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at sjekklisten for spesialiteten revmatologi, som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i revmatologi fra 1.1.2006, endres.

  Endringene er av redigeringsmessig art. Den reviderte sjekklisten gjøres gjeldende fra 1.1. 2006.

  Godkjenning av tjeneste

  Godkjenning av tjeneste

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

  Hudpoliklinikken ved Førde sentralsjukehus godkjennes som gruppe II-institusjon i hud- og veneriske sykdommer. Godkjenningen omfatter tellende tjeneste inntil 0,5 år, og gis i relasjon til spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer. Vedtaket gjelder fra 4.1. 2005.

  Haugaland DPS, Haugesund sjukehus, godkjennes som utdanningsinstitusjon i psykiatri, tellende for tjeneste inntil ett år. Godkjenningen gis i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, med tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk. Vedtaket gjelder fra 26.1. 2005.

  Nye regler om kursrefusjon

  Nye regler om kursrefusjon

  Fra 1.1. 2005 er det et krav at leger som søker å få refundert kursutgifter av utdanningsfond II eller III må ha deltatt på godkjente kurs, samt at ingen utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen er blitt dekket av industrien.

  Refusjon ytes i forbindelse med kurs som fyller kravene til godkjenning i henhold til retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning. Forutsetningen om godkjente kurs gjelder også for spesialister som deltar på kurs som arrangeres i Norge.

  Kurs/kongresser i utlandet for spesialister i allmennmedisin må være godkjent av spesialitetskomiteen i allmennmedisin. For etterutdanning i de øvrige spesialiteter kreves at kurset er faglig relevant, og at det er i samsvar med retningslinjene for vurdering av kurs. Det er videre en forutsetning at ingen utgifter skal være dekket av industrien dersom det søkes refusjon fra utdanningsfondene.

  Søknadsfristen er tre måneder etter avsluttet kurs. Fristen praktiseres strengt. Reise og opphold skal bestilles gjennom Berg-Hansen reisebyrå (www.berg-hansen.no). Ved innsending av søknad må det foreligge enten kursbevis eller kopi av kvittering for betalt kursavgift i tillegg til originale reisebilag.

  Spørsmål om refusjon kan rettes til administrasjonsseksjonen, tlf. 23 10 90 00.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media