Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Eva Øverland, Lørenskog, 9. april 2002

«Jeg blir stadig euforisk når det lykkes å løse problemer med enkle hjelpemidler inne på fødestuen.»

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler