Svarer på spørsmål fra hjertesyke

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Hjertelinjen gir viktig informasjon og gode råd om hvordan man kan leve med – eller forebygge – hjerte- og karsykdom.

Carina Alm

– Hjertelinjen ble etablert av Nasjonalforeningen for folkehelsen i 2001. Den er et telefontilbud til hjertesyke, deres pårørende og andre interesserte, forteller Carina Alm, fagkonsulent i Nasjonalforeningen.

– Til tross for at mange vet at de fikk mye informasjon mens de lå på sykehuset, husker de ofte ikke hva som ble sagt. Spørsmål om blant annet kosthold, trening, psykiske reaksjoner og samliv dukker gjerne opp i etterkant. Hjertelinjen får en del av disse. De aller fleste av dem som ringer, er pasienter eller pårørende. Mange er opptatt av hvilke rettigheter de har som pasient, og en del uroer seg for arbeidssituasjonen. Mange er engstelige eller redde. Etter at de har fått svar, oppfordrer vi dem til å ringe inn på nytt hvis de skulle ha flere spørsmål, sier Alm.

– Vi understreker alltid at Hjertelinjen ikke er en diagnostisk og medisinsk tjeneste, og at den ikke kan erstatte legebesøk, sier hun. – Det har imidlertid vist seg å være etterspørsel etter et rådgivningstilbud som dette.

– Vi ønsker å spre informasjon om vårt tilbud slik at hjertesyke og deres pårørende får informasjon om Hjertelinjen og håper derfor at enda flere vil benytte seg av tilbudet dersom det gjøres mer kjent blant helsepersonell, sier Alm. Hjertelinjen har telefon 23 12 00 50. Den betjenes av kvalifisert personell med taushetsplikt og er åpen alle hverdager mellom kl 1000 og 1400. De som ringer inn betaler bare vanlige tellerskritt.

Ytterligere informasjon om tilbudet fås ved henvendelse til Carina Alm på tlf. 23 12 00 39 eller på e-post carina.alm@nasjonalforeningen.no.

Anbefalte artikler