Kunngjøringer

Artikkel

Støtte til forskningsprosjekter

Forskningsfondet til Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har som formål å yte støtte til allmennmedisinsk forskning initiert av og i regi av Aplfs medlemmer.

Søknad om støtte til finansiering av forskningsprosjekters driftsmidler f.eks. i forbindelse med allmennpraktikerstipend samt studiereiser, prioriteres fremfor støtte til lønn. Dette bygger på at det ved forskningsprosjekter kan påløpe utgifter som ellers ikke dekkes, som f.eks. portoutgifter ved utsendelse av spørreskjemaer, kontorrekvisita eller ekstern statistikkbearbeiding. Fondet har derfor som formål særlig å tilgodese dekning av slike faktiske utgifter forbundet med små og store forskningsprosjekter i allmennmedisin.

Det er foreløpig ikke utarbeidet særskilt søknadsskjema for tildeling av midler fra Aplfs forskningsfond. Søknad til fondet må utformes med en kortfattet beskrivelse av hva midlene ønskes benyttet til. Videre vil fondsutvalget sette pris på at det medfølger en kortfattet prosjektbeskrivelse. Endelig må det fremgå av søknaden hvilket beløp det søkes om. Søknadsfristen er 1.5. 2005.

Søknad sendes Aplfs forskningsfond, Alment praktiserende lægers forening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo. Spørsmål kan rettes til Aplfs sekretariat, telefon 23 10 90 83.

Årsmøte i LVS

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) avholder sitt 15. ordinære årsmøte torsdag 21.4. 2005 kl 1700 på Domus Medica, Auditorium 13 i Oslo.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må melde disse snarest mulig til LVS kontor, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo – senest innen 23. mars d.å.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli avholdt en konferanse med tittel «Programmer og strategier i norsk forskning». Program for konferansen ligger på LVS hjemmeside, og vil også bli sendt alle medlemmer.

Årsmøte

Finnmark legeforening avholder årsmøte på Rica Hotel Karasjok fredag 11. mars kl 16–19.

Anbefalte artikler