Innfører elektronisk rapportering

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker å forbedre og forenkle prosessen i forbindelse med den årlige rapporteringen om spesialistutdanningen.

Foreningen tar derfor sikte på å innføre elektronisk rapportering fra og med rapporteringsåret 2004.

For sykehusavdelingene vil dette innebære at de må logge seg på en database, taste inn besvarelser på skjemaet og laste inn vedlegg som filer. Systemet vil sannsynligvis være klart til bruk primo mars 2005.

Sykehusavdelinger som er rapporteringspliktige, vil da motta en forespørsel om å sende inn en rapport inneholdende en PIN-kode. PIN-koden vil være unik for den enkelte rapporteringspliktige enhet og kun gjelde rapportering i en bestemt spesialitet. Alle som besvarer skjemaet elektronisk, vil motta tilbakemelding fra Legeforeningen i elektronisk form.

Systemet som har fått navnet SERUS – system for elektronisk rapportering av utdanningsvirksomheten på sykehus – er utviklet i samarbeid med GAN Media, Legeforeningens samarbeidspartner for nettsidene og manusnett.

– Den største fordelen med SERUS regner vi med å se på tidsforbruket, sier Inger Johanne Øien, fagsjef i medisinsk fagavdeling, seksjon for spesialistutdanning. – Det brukes mange arbeidstimer hvert år på å produsere, håndtere og bearbeide papirutgaver av skjemaene som brukes i rapporteringen. I tillegg har forsendelsen av papirskjemaene mellom de enkelte aktører og saksbehandlere tatt mye tid. En annen fordel er at skjemaene ikke kan komme på avveie. Den som er ansvarlig for å rapportere, behøver heller ikke lete etter tilsendt skjema, men kan kun be om å få PIN-koden på nytt. Det vil alltid være mulig å finne igjen en innlevert rapport i databasen, sier hun.

– SERUS vil kommunisere direkte med den databasen som mottar og bearbeider data fra årsrapportene. Dette innebærer at data innlevert til SERUS videreføres til Legeforeningens interne database, uten å gå veien om en saksbehandler som plotter dem inn. I tillegg til en besparelse på om lag ti effektive arbeidsdager, fjernes en mulig kilde til feil i datamaterialet, sier Inger Johanne Øien.

Les om spesialistutdanningen på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=56719

Anbefalte artikler