Minneord

Artikkel

Vi måtte stanse opp da vi fikk budskapet om at Ole var død. Han hadde skrantet den siste tiden, men vi håpet han kunne komme seg og at vi skulle kunne ha ham lenge blant oss.

Ole Dramdal var født i 1928 i Hokksund. Han tok medisinsk embetseksamen i 1953 og giftet seg med Kristbjørg (Dutti) Sagenes samme året. De flyttet til Stord i 1955, hvor han først var distriktslege en kort tid før han startet opp sin egen praksis, som han drev helt frem til han gikk av med pensjon.

En allmennpraktiker skal ikke bare være faglig dyktig. Han skal også ha dyptpløyende kunnskap om familier og lokalsamfunn. En slik lege var Ole. Han kjente de fleste og la ned et imponerende livsverk i praksisen på Leirvik.

Ole hadde stor interesse for politikk og ble valgt til kommunestyrerepresentant for Høyre i årene fra 1964 – 75 og i perioden 1992 – 95. Han var med i en rekke kommunale nemnder og komiteer og var varaordfører 1972 – 75. Etter omorganiseringen av fylkeskommunen ble han i 1975 valgt til Hordalands første fylkesordfører og satt hele fire perioder i denne stolen. Som politiker var han kjent som en kunnskapsrik person, med stor evne til å få folk med ulik bakgrunn til å utarbeide gode politiske kompromisser. Han fikk betydelig innflytelse på en rekke store saker i denne tiden. Som lege hadde han spesielt god innsikt i helsepolitikken og fikk satt sitt preg på utbyggingen av Haukeland Sykehus og andre helseinstitusjoner i fylket. Han var fylkets førsterepresentant og fikk møte en mengde personer i inn- og utland. Ole hadde svært god hukommelse og kunne fortelle mange interessante episoder om sine møter med kjente og ukjente mennesker. Han var en av få nordmenn som hadde hatt dronningmoren av England til bords.

Ole hadde også stor anseelse i Den norske lægeforening og var innvalgt til landsstyret i tre år.

Han hadde en stor arbeidskraft og klarte å drive praksisen samtidig med vervet som fylkesordfører. Heldigvis fikk han anerkjennelse for arbeidet. På sin 75-årsdag ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull, en påskjønnelse vi vet han satte stor pris på.

Ole var (i mer enn én betydning av ordet) en stor mann. Vi er glade for den tiden vi hadde sammen med ham og lyser fred over hans minne.

Odd Winge

Anbefalte artikler