Nytt om navn

Artikkel

Trafikkpris til Lereim

Inggard Lereim viser frem trafikksikkerhetsprisen han har mottatt. Foto Alf T. Bøhler, Ullevål universitetssykehus

Norges Automobilforbund (NAF) har opprettet en trafikksikkerhetspris som skal stimulere interessen for trafikksikkerhetsarbeid. Professor Inggard Lereim (f. 1941), viseadministrerende direktør ved Ullevål universitetssykehus, er den aller første til å motta prisen.

Lereim er en av Norges fremste eksperter innen trafikkmedisin. Han har vært en forkjemper for trafikksikkerheten i mange år, særlig sikkerheten for barn, skriver sykehuset i en pressemelding. Det er takket være blant andre Lereim at det ble innført obligatorisk sikring av barn i bil i Norge. I 1985 fikk han opprettet skaderegisteret ved Regionssykehuset i Trondheim, og han har argumentert for at skaderapportering bør gjennomføres over hele landet. Juryen har også lagt vekt på professorens evne til å påvirke trafikantenes atferd ved å fortelle på en måte slik at ingen glemmer det.

Medinnovas idépris 2004

Johanna Olweus har bidratt til nytt håp for leukemipasienter. Foto Espen Kvale

Johanna Olweus (f. 1965) ved Immunologisk institutt ved Rikshospitalet er tildelt Medinnovas idépris for 2004 for å ha utviklet et nytt prinsipp for behandling av leukemipasienter. Hennes mann, Fridtjof Lund-Johansen (f. 1964) ved Seksjon for blodsykdommer/Immunlogisk institutt, er også med på prosjektet. I forskningsprosjektet har de sett på beinmargstransplantasjon og problemet med at immuncellene også angriper normale organer hos pasienten. Dette er en bivirkning ved beinmargstransplantasjon som fører til stor sykelighet og dødelighet, skriver Rikshospitalet i en pressemelding.

Olweus’ prosjekt utforsker et nytt behandlingsprinsipp som forhindrer denne uønskede effekten, samtidig som flere kreftceller drepes. Ifølge juryen anses prosjektet å ha en meget høy vitenskapelig originalitet og kan få en meget stor medisinsk nytteverdi innenfor et stort og viktig sykdomsområde. Ideen har også stort kommersielt potensial blant annet fordi det er knyttet spesifikke produkter til metoden.

Johanna Olweus er glad for at gruppen får anerkjennelse for arbeidet de har gjort, og sier prisen på 250 000 kroner vil komme svært godt med.

– Dette betyr mye for den videre prosessen i prosjektet. Det vil blant annet være med på å sikre fremdriften neste år. Det er viktig med litt blest også, det vil gjøre det lettere å søke støtte andre steder. Nå vil vi jobbe videre med våre samarbeidspartnere i Norge og Danmark for å utvikle en celleterapi som dreper kreftcellene men ikke skader det nromale vevet, sier Olweus til Tidsskriftet.

Åge Danielsen ny sykehusdirektør

Åge Danielsen (f. 1942), som har vært administrerende direktør ved Rikshospitalet siden 1997, har takket ja til stillingen som administrerende direktør for det nye helseforetaket Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF. Sykehusene slås sammen fra 1. januar 2005.

Åge Danielsen har erfaring blant annet fra direktørstolen i Statskonsult, departementsråd i Forsvarsdepartementet, fylkesrådmann i Nordland og direktør for Nordland distriktshøgskole, ifølge Rikshospitalet. Han har i tillegg hatt flere styreverv, blant annet som styreleder i Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). For tiden sitter han som styreleder i Forsvarsbygg.

YARA-prisen til Gabrielsen

Overlege Anne Marie Gabrielsen fikk to priser på Norsk Forening for Lungemedisins årsmøte. Foto Petter Gustavsen

Anne Marie Gabrielsen (f. 1954), overlege ved seksjon for lungesykdommer, Sykehuset i Vestfold, ble tildelt YARA-prisen 2004 under Norsk Forening for Lungemedisins årsmøte. YARA-prisen, som er på 50 000 kroner, er Hydrogas Norges forskningspris, skriver sykehuset i en pressemelding. Pengene skal brukes til planlagte forskningsprosjekter. Gabrielsens forskningsprosjekt går ut på å registrere maskinventilasjonsbehandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Anne Marie Gabrielsen ble på årsmøtet også tildelt Norsk Forening for Lungemedisins hederspris på 9 999 kroner for sitt arbeid med utdanningskandidatenes betingelser innenfor spesialistutdanningen i lungemedisin.

Konstituert direktør i Helse Nord-Trøndelag

Fagdirektør Jan Eirik Thoresen (f. 1952) i Helse Midt-Norge er konstituert som administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag inntil en ny direktør er på plass.

– Dette er en av Nord-Trøndelags viktigste og mest krevende stillinger. Rekrutteringsprosessen skal være solid og lede frem til en dyktig kandidat som kan bringe Helse Nord-Trøndelag videre i utviklingen. Jeg er glad for å få en slik kapasitet som Jan Eirik Thoresen inn som direktør i rekrutteringsperioden, uttaler nyvalgt styreleder Kolbjørn Almlid.

Thoresen har sittet som styremedlem i Helse Nord-Trøndelag. Han fortsetter som fagdirektør i Helse Midt-Norge, men vil få noe avlastning i perioden han fungerer som administrerende direktør.

Anbefalte artikler