Artikkel

Transfett, mettet fett og risiko for hjerte- og karsykdommer

Anna Haug

Hanne Müller

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3094

I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 23/2004, midtspalten, annet avsnitt skal stå: En kost beriket med mettede fettsyrer gir også et signifikant lavere nivå av Lp (a) sammenliknet med cis-enumettede og trans-enumettede fettsyrer (5). Transfett har motsatt virkning av mettet fett på Lp (a), da det øker nivået av Lp (a) i blodet (5).

Anbefalte artikler