Medlemstilbud

Artikkel

Betal medlemskontingent med eFaktura

Legeforeningen tilbyr eFaktura for betaling av kontingent. eFaktura forutsetter tilgang til nettbank. Avtale om eFaktura registreres i nettbanken.

e-Fakturareferansen er på 11 siffer. Som referansenummer benytt ditt medlemsnummer i Legeforeningen på følgende måte: 999 + medlemsnummer som totalt skal utgjøre åtte siffer med foranliggende nuller (eks. medlem nr 563: 99900000563). Når avtalen er registrert, vil du få neste kontingentkrav direkte i nettbanken.

Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 23 10 90 00, eller e-post: register@legeforeningen.no.

Les mer på www.legeforeningen.no

Temasider på Internett

På Legeforeningens Internett-sider finner du fem aktive sider som er viet spesielle temaer av interesse for Legeforeningens medlemmer. De fem temasidene omhandler tariff, ledelse, legen som arbeidsgiver, turnus og helseforetak.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=11709

Anbefalte artikler