Kunngjøringer

Artikkel

Husk påmelding til Geilokurset

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) holder sitt årlige Geilokurs i tiden 7.–11.3. 2005 på Dr. Holms Hotel.

Uken består foruten en foreningsdag, av et klinisk emnekurs i bildediagnostikk på formiddagene, og et kortere ettermiddagskurs om det å være allmennlege.

Kursene er søkt godkjent med henholdsvis 23 og 10 timer/poeng. Invitasjon med program og påmeldingsskjema er sendt Aplfs medlemmer.

Påmeldingsfrist: 10.1. 2005. Påmelding sendes Aplf v/Wenche Brunell, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo, faks nr. 23 10 91 50 eller e-post: wenche.brunell@legeforeningen.no

Anbefalte artikler