Minneord

Gunnar Oftedal Om forfatteren
Artikkel

Tidligere overlege ved Sentralinstituttet for cerebral parese, Berg gård, nåværende Barnenevrologisk avdeling ved Rikshospitalet, Ragnhild Kiil døde 10. mai 2004, i en alder av 76 år.

Etter medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1951 arbeidet hun ved barneavdelingene ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet, og var spesialist i barnemedisin fra 1966. Kiil var en av pionerene i norsk barnenevrologi. Da hun begynte som overlege ved Berg gård i 1967, valgte hun en karriere som da var litt uvanlig for barneleger. En samlet innsats for barn med cerebral parese, ryggmargsbrokk og andre barnenevrologiske tilstander var ikke satt i system på den tiden, og barnenevrologi var ennå ikke noe akseptert fag i vårt land.

Gjennom virket ved Berg gård var Ragnhild Kiil en foregangskvinne i sitt fag, og ved sin faglige dyktighet og sterke personlighet bidrog hun meget til at barnenevrologi ble et respektert barnemedisinsk fagområde. I mange år var hun en av meget få leger her i landet som hadde omfattende barnenevrologisk kunnskap, og mange er de som er blitt inspirert av hennes viten, hennes engasjement og arbeidsglede. Det hører også med til bildet at hun i en årrekke reiste til forskjellige barneavdelinger i landet for å hjelpe til med barnenevrologiske problemstillinger. Hun var en dyktig kliniker og hadde mye å lære oss alle.

Med en bred medisinsk kunnskap og erfaring som bakgrunn, hadde hun også evnen til å møte foreldre og barn med nærhet, innlevelse og empati, og svært mange foreldre og barn ble glad i henne.

Ragnhild Kiil arbeidet ved Berg gård fra 1967 til hun gikk av for aldersgrensen i 1992. Som kollega var hun av aller beste merke. Hun var glad i og engasjert i sitt arbeid, var faglig dyktig og grundig og virket som en inspirator i forhold til oss andre. Hun er et av de sjeldne mennesker som på alle måter har satt gode spor etter seg.

Anbefalte artikler