Minneord

Artikkel

Hans-Petter Dørum døde 5.10. 2004 etter lengre tids sykdom, 57 år gammel. Han var seksjonsoverlege ved kardiologisk seksjon, Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus. Som sin oldefar, farfar og far valgte Hans-Petter også medisinen. Han ble cand.med. i Oslo i 1973 og godkjent spesialist i indremedisin i 1983 og i hjertesykdommer i 1986. I 1987 ble han overlege og i 1990 ansvarlig for hjerteseksjonen ved Lillehammer sykehus. Med stort engasjement og klarsyn fylte han mange administrative oppgaver som avdelingsoverlege, sjeflege og formann i legerådet. Han var i klinisk arbeid og seksjonsansvarlig helt til han ved påsketider i år måtte innse at kreftene ikke lenger strakk til.

Hans-Petter var en drivende kraft i det kardiologiske miljøet i Norge. Som redaksjonsmedlem var han med å bygge opp Norsk Cardiologisk Selskaps (NCS) tidsskrift Hjerteforum fra dets begynnelse i 1987. Han ble hedret med NCS’ Gullstetoskop og utnevnt til æresmedlem for sin innsats for selskapet. En periode arbeidet ham som FN-lege i Libanon.

Som kollega var Hans-Petter kjent som en uredd mann. Han var logisk, systematisk og satt inne med store mengder faktakunnskap. Toleransen for kunnskapsløshet og sjarlataneri var tilnærmet null. Diplomatiets diskrete antydninger lå fjernt fra hans personlighet. Han var en mann av direkte tale, og kunne nok virke litt bister for personer som ikke kjente ham. Hans varme og følsomhet var nok mindre kjent. Han hadde en velutviklet humoristisk sans som kunne være ironisk og skarp, men kanskje oftere fremstod som galgenhumor. Det er en humor vi ofte ser hos erfarne leger som er blitt illusjonsløse hva gjelder menneskers dårskap og forfengelighet og den lidelse som tilfeldig kan ramme mennesker, men hvor legen likevel har bevart varmen for og kjærligheten til livet og enkeltmennesket. Blant nære venner viste Hans-Petter også en særegen evne til å reflektere over grunnleggende eksistensielle utfordringer. Han var nær knyttet til naturen.

Vi står alle fattigere tilbake etter at Hans-Petter er borte. Pasienter med alvorlig hjertesykdom har mistet en engasjert lege og medspiller. Det medisinske miljøet har mistet en kunnskapsrik og innsiktsfull kollega. Og de som var hans venner har mistet en usedvanlig fin og fortrolig kamerat. Men våre tanker går i disse dager særlig til Turid, barn og barnebarn som han var så uendelig glad i.

Vi lyser fred over Hans-Petter Dørums minne.

Eystein Brandt

Ole Jonas Rolstad

Otto A. Smiseth

Ulrik Fredrik Malt

Eivind S. Platou

Anbefalte artikler