Nytt om navn

Artikkel

Norsk internasjonal toppkvinne

Vasiliki Gemou Engesæth fra Hellas hedres som en positiv rollemodell for kvinner i Norge

Overlege Vasiliki Gemou Engesæth (f. 1959) ved Ullevål universitetssykehus er kåret til en av ti mest suksessfulle internasjonale kvinner i Norge. Prisen deles ut av Association of International Professional and Business Women (AIPBW).

De ti utenlandske kvinnene som er kåret er ifølge juryen ledende både i forhold til de resultater de har oppnådd, og som positive rollemodeller for norske kvinner og for andre internasjonale kvinner i Norge. Kvinnene har utmerket seg fordi de har lyktes med å integrere seg i det norske arbeidsmarkedet, fordi de utøver lederskap og får brukt sitt potensiale.

Gemou Engesæth, som er fra Hellas, identifiserer seg ifølge juryen positivt både med Norge og med sin greske bakgrunn. Hun er tidligere blant annet tildelt en pris for sin forskning på T-cellenes rolle for utløsning av astma hos barn. Blant andre prisvinnere er likestillingsdirektør Long Litt Woon og assisterende UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen.

Løvetannprisen til Ivar Skeie

Ivar Skeie (f. 1952) er tildelt Løvetannprisen for 2004. Prisen ble delt ut under Primærmedisinsk uke i Oslo. Løvetannprisen deles ut av Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), og gis til leger som på en eller annen måte har gjort en innsats for allmennmedisinen.

Ivar Skeie får prisen for sin innsats for rusmisbrukere og samfunnets tapere, og for en artikkelserie i Utposten om dette. Han har interessert seg, og behandlet dem som mennesker. I tillegg har han bidratt til å utvikle fagområdet rusmedisin, skriver NSAM. Skeie har også skrevet artikler, holdt foredrag og delt sine erfaringer med fagmiljøet.

Årets Løvetann arbeider som kommunelege II på Gjøvik i Oppland, og er en av redaktørene i Utposten.

Hudskader i allmennpraksis

Årets forskningspris utdelt under Primærmedisinsk uke i Oslo gikk til May-Brith Lund (f. 1969), allmennlege ved Langnes legesenter i Tromsø. Lund fikk prisen for det beste frie foredrag om Hudskader i allmennpraksis. Ifølge juryen er det et godt gjennomført arbeid som kartlegger en hvit flekk på allmennmedisinkartet.

Norsk selskap for allmennmedisins forfatterstipend gikk til Reidun Brunvatne (f. 1938) for hennes bokprosjekt om flyktninger og asylsøkere i primærhelsetjenesten.

Anbefalte artikler