Gull for vannkanaler

Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2520

Mahmood Amiry-Moghaddam (f. 1971), som ble omtalt i Tidsskriftet nr. 19/2004, mottok Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling om vannkanaler i hjernen, ikke Kongens fortjenstmedalje i gull.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler