Tortur i irakiske fengsler

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Styret i Nordisk legeråd har i et brev til den amerikanske legeforeningen reist spørsmål vedrørende tortur i irakiske fengsler.

Bakgrunnen for brevet er opplysninger fremkommet i en artikkel i Lancet (1). I artikkelen fremgår det at leger har vært involvert i alvorlige brudd på medisinsk etikk i Abu Ghraib-fengselet i Irak (2).

Styret i Nordisk legeråd uttrykker bekymring for det som er fremkommet. Styret har bedt den amerikanske legeforeningen opplyse om den har ytterligere informasjon, og hvorvidt man der har foretatt seg noe i sakens anledning. Brevet er undertegnet presidentene i de fem nordiske legeforeningene.

Anbefalte artikler