Bekymret for fangenes helsetilstand

Artikkel

Styret i Nordisk legeråd har bedt den israelske legeforeningen om tilbakemelding etter at det ble kjent at sultestreikende palestinske fanger ikke får nødvendig helsehjelp.

Bakgrunnen for henvendelsen er en pressemelding fra organisasjonen Leger for menneskerettigheter i Israel. I pressemeldingen ble det gjort oppmerksom på at sultestreikende fanger ikke ble tilbudt daglig helsesjekk av fengselsleger, selv ikke etter at sultestreiken hadde vart i to uker.

Nordisk legeråd har forespurt den israelske legeorganisasjonen om de har ytterligere informasjon om saken, og hvorvidt foreningen har foretatt seg noe i sakens anledning.

Brevet som er datert 16.9. 2004, er undertegnet av presidentene i de fem nordiske legeforeningene.

Anbefalte artikler