Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Askviknes DPS, Helse Bergen HF,godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gis for inntil ett år av spesialistutdanningen. Tjenesteområdet er intramural tjeneste ved langtidsavdeling, med erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke og konsultasjonstjeneste. Vedtaket gjelder fra 21.6. 2004.

Friskvernklinikken i Asker godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil to års tellende tjeneste – etter regler som trer i kraft 1.1. 2005 (ett år etter nåværende regler). Vedtaket gjelder fra 14.5. 2004.

Geriatrisk seksjon, medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Arendal,godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i geriatri.Vedtaket gjelder fra 7.7. 2004.

Tellende verdi av undervisningsstillinger

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at bestemmelsen som definerer tellende verdi av tjeneste i undervisningsstillinger endres, slik at den passer til kravene i de omredigerte spesialistregler. Ordlyden blir slik: Tjeneste som universitetslektor, amanuensis, klinisk stipendiat og i andre tilsvarende stillinger, teller med halv verdi som gruppe II-tjeneste for inntil ett års klinisk tjeneste i spesialfaget. Ikrafttreden umiddelbart.

Attestering av ferdighetskrav i nevrologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre ferdighetskravene i attestasjonsskjemaet som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning i nevrologi. Ikrafttreden umiddelbart.

Informasjoner om at attestasjonsskjemaet i spesialiteten nevrologi er endret og sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget. Informasjonen er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, tlf. 23 10 91 24 eller e-post: elisabeth.smith@legeforeningen.no

Anbefalte artikler