Minneord

Ragnvald Emberland, Øyvind Roarsen Om forfatterne
Artikkel

Vår kjære kollega og gode venn, Asgeir Tieman Hansen-Krone døde 7.5. 2004.

Asgeir ble født i Nordreisa 8.5. 1949, hvor han også vokste opp. Han tok examen artium i Finnfjordbotn i 1969. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo og tok medisinsk embetseksamen i 1976. Han hadde sykehusturnus i Harstad og distriktsturnus i Sørreisa 1977 – 78. Etter endt turnustjeneste reiste han tilbake til Nordreisa hvor han arbeidet som kommunelege og siden fastlege frem til han døde, bare avbrutt av ett år ved medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i 1987. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1993. Fra 1998 var han ansatt som overlege ved rehabiliteringsavdelingen på Sonjatun. Asgeir hadde også bistilling ved Universitetet i Tromsø som Nordreisas representant i Ressurskommuneprosjektet.

Asgeir var en kunnskapsrik og dyktig lege som var tilhenger av system, orden og felles retningslinjer. Han var et eksempel for oss andre i å være gjennomført grundig i alt han foretok seg. Asgeir var sosial og utadvendt og var gjerne den som representerte legekontoret utad. Asgeir likte å se seg om i verden og var blant annet skipslege på cruiseskip og i 1991 lege for FN-styrkene etter krigen i Irak. Asgeir var ofte på kurs og kongresser i inn- og utland og har gjennom årene knyttet mange vennskap i det medisinske miljø.

I 1997 ble det diagnostisert en uhelbredelig kreftsykdom hos Asgeir. Da diagnosen ble kjent, uttalte han: «Jeg blir vel ikke så gammel som jeg trodde jeg skulle bli, men kan leve mange gode år ennå.» Den optimistiske holdningen og sterke livsviljen bar han med seg i årene som fulgte. Han hadde gode og vonde perioder, klagde aldri og så stadig fremover. Asgeir var i arbeid ved legekontoret helt frem til en måned før han døde.

Vi kommer alltid til å minnes med beundring hans optimisme, livsmot og måten han taklet egen sykdom på. Våre tanker og dypeste medfølelse går til hans kone Ann Karin og barna Askil, Eyolf og Ida Johanne som har mistet en staut og kjær ektefelle og en god far.

Asgeir vil bli dypt savnet av leger og medarbeidere ved kontoret. Nok en kjær kollega er gått bort.

Kolleger ved legekontoret i Nordreisa

Anbefalte artikler