Minneord

Ragnvald Emberland, Øyvind Roarsen Om forfatterne
Artikkel

Vår kjære kollega og gode venn Jarle Musum døde brått og uventet 18.2. 2004.

Jarle ble født i Levanger 31.5. 1950, vokste opp i Værdal, gikk videregående skole i Steinkjer og tok examen artium i 1971. Han studerte ved Universitetet i Tromsø og tok medisinsk embetseksamen i 1981. Deretter var han i sykehusturnus i Mosjøen og distriktsturnus i Nordreisa. Etter militærtjeneste ved Porsangermoen og tre år som kommunelege i Andøy kommune kom han så hit til Nordreisa i 1986, hvor han jobbet som kommunelege og siden fastlege frem til han døde, bare avbrutt av ett år ved Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge i 1992. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1993.

Jarle var en kunnskapsrik og dyktig allmennlege med stor arbeidskapasitet. Han krevde mye av sine medarbeidere og kolleger, men mest av seg selv. Han var godt likt av sine pasienter. Jarle var fremfor alt en meget god pedagog og veileder for de mange studenter og turnusleger som har vært ved legekontoret i Nordreisa i løpet av disse årene. Med sin bakgrunn fra Kreftavdelingen sørget han for at kreftomsorgen i Nordreisa kom opp på et høyt faglig nivå.

På fritiden var han en svært ivrig friluftsmann. Til alle årstider tilbrakte han mye tid ute i naturen. Sønnene hans var ofte med, og selvsagt hundene. Han hadde særlig stor interesse for rypejakt med fuglehund. Det var få, om noen, som kjente flere stamtavler på pointere enn det han gjorde.

Da han døde brått og uventet, er det en bitte liten trøst at det skjedde under en treningstur på ski nettopp med hans kjære hunder. Våre tanker og dypeste medfølelse går til hans kone Ida og sønnene Jens Eskild og Lars Ole, som har mistet en staut og kjær ektefelle og en god far.

Jarle etterlater seg et stort tomrom i vårt lille miljø som det skal bli vanskelig å fylle. En kjær kollega og venn er gått bort.

Kolleger ved legekontoret i Nordreisa

Anbefalte artikler