Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Gunnhild Garmo, Cato Kjærvik, Petter Fosse Gjessing, Lene Skou Nilsen, Tonje Elisabeth Hansen, Hans Erling Simonsen, Bodø, 29. august 2003

«Tenk om stanscallingen går mens du fotograferer, da!» utbryter en av turnuslegene.

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler