()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Lederutdanningsstipend for tillitsvalgte

  Lederutdanningsstipend for tillitsvalgte

  Gjennom budsjettvedtak for 2004 er det bevilget kr 100 000 til lederutdanning for tillitsvalgte som tar vekttallsgivende lederutdanning. Det deles ut fire stipend à kr 25 000. Stipendet kan kun tildeles samme søker én gang. Det er en forutsetning at søkeren har hatt tillitsverv over lengre tid, dvs. i to perioder à to år. Medlemmer av sentralstyret, avdelings-, yrkesforenings- og spesialforeningsstyrer m.fl., samt nåværende og tidligere tillitsvalgte etter hovedavtalene, kan søke.

  Ved søknad om tildeling av stipend benyttes eget skjema. Det kan hentes fra www.legeforeningen.no. Velg Tillitsvalgte under Skjemaer og trykksaker. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat, tlf. 23 10 90 00. Sentralstyret vurderer søknadene og tildeler stipender.

  Utbetalingen av stipend innberettes som trekkfri utgiftsgodtgjørelse fra Legeforeningen. Det medfører ikke skatteplikt for mottaker, forutsatt at det dokumenteres overfor skattemyndighetene at beløpet er benyttet til utgifter knyttet til utdanningen.

  Søknadsfrist er 1.9. 2004.

  Primærlegen og medarbeideren

  Primærlegen og medarbeideren

  Alment praktiserende lægers forening (Aplf) minner om kurset Primærlegen og medarbeideren, som finner sted på Soria Moria hotell- og konferansesenter 26.–28.8. 2004.

  Kurset setter søkelyset på kommunikasjon mellom lege, medarbeider og pasient. Kursets form vil veksle mellom forelesninger og gruppearbeid. Det er søkt godkjent med 17 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin. Lege og medarbeider fra samme kontor prioriteres. Invitasjon er sendt Aplfs medlemmer. Påmeldingsskjemaet i programmet sendes snarest til RMR kursarrangør, Sjøbergveien 32, 2050 Jessheim.

  Nord-Norge-kurset 2004

  Nord-Norge-kurset 2004

  Årets kurstema er pediatri i allmennpraksis. Det finner sted på hurtigruteskipet M/S «Trollfjord» i tiden 17.–20.9. 2004, på vei fra Tromsø til Kirkenes og tilbake til Tromsø. Kurset søkes godkjent som klinisk emnekurs med 20 timer/poeng til spesialiteten allmennmedisin.

  Invitasjon med program og påmeldingsskjema er sendt Aplfs medlemmer. Påmeldingsfrist: snarest.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media