Minneord

Artikkel

Tidligere sjef ved Oslo kommunale legevakt i Storgaten 40 overlege professor dr.med. Gunnar Støren døde 31.3. 2004, i en alder av 80 år.

Gunnar Støren var cand.med. fra Universitetet i Oslo 1950, ble spesialist i generell kirurgi i 1960 og dr.med. i 1969. Han tjenestegjorde ved de kirurgiske avdelingene i Drammen, Sandnes og Lillehammer, og fra 1962 til 1978 ved III. Avdeling, Ullevål sykehus, som assistentlege, reservelege, og dosent og assisterende overlege. Fra 1978 til han gikk av med pensjon i 1991 var han sjef for Oslo kommunale legevakt og samtidig medisinsk ansvarlig for Ambulansetjenesten i Oslo.

Gunnar Støren var en generell kirurg av den gamle skole, med bred erfaring i det som i dag regnes som flere av kirurgiens grenspesialiteter. Ved III. Avdeling var det thorax- og karkirurgien som dominerte, mens sengeavdelingen ved Oslo legevakt (53 senger) stort sett ble benyttet til ortopedisk kirurgi, fortrinnsvis hofteproteser og senere også kneproteser. Ved Legevakten videreførte han arbeidet med hoftekirurgi som hans forgjenger Arnt Jakobsen hadde initiert, godt hjulpet av Ørnulf Jaer. Avdelingen vant et velfortjent ry for sine eminente resultater nettopp hva angår hofteprotesekirurgi.

Da jeg begynte ved III. Avdeling i 1969, var Gunnar Støren reservelege der. Han var i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid, og var konstituert som assisterende overlege. Allikevel hadde han tid, krefter og overskudd til å ta seg av oss unge kirurger, gi oss undervisning, hjelp, støtte, oppmuntring og veiledning, noe vi satte enormt stor pris på. Allerede da hadde han svært bred erfaring i generell kirurgi, og man kunne alltid stole på å få et verdifullt svar når man spurte ham om råd.

I 1978 – 80 var Gunnar Støren formann i Den kirurgiske forening i Oslo. Som sjef ved Oslo legevakt kombinerte han evnen til å lytte og gi gode råd, både i medisinske spørsmål og i enhver annen sammenheng. Han var sine medarbeideres og sine underordnedes gode venn og rådgiver.

Som den rastløse person han var, og alltid med et sprudlende overskudd, klarte han ikke slå seg til ro etter at han ble pensjonist. Fra den tid arbeidet han deltid som kirurgisk konsulent ved Oslo Kretsfengsel, som tilsynslege ved Godthaab Rehabiliteringssenter, som rådgivende overlege for Fylkestrygdekontoret i Oslo, og utførte også kirurgisk konsulentarbeid for Statens helsetilsyn.

Det er vemodig å tenke på at Gunnar Støren er gått bort, men det føles godt å ha kjent ham og ha hatt det privilegium å arbeide sammen med ham.

Mine tanker går til hans nærmeste familie.

Anbefalte artikler